gostôta -e ž  

1. število enot na površinsko enoto 

Razložene stalne zveze:
~ prebivalstva število prebivalcev na km2  


2. snovna konstanta, določena kot masa homogenega telesa na enoto prostornine (enota za merjenje je kgm-3)  prim. specifična teža

Stalne zveze:
lipoprotein majhne ~e, lipoprotein nizke ~e, lipoprotein srednje ~e, lipoprotein velike ~e, lipoprotein visoke ~e, lipoprotein zelo majhne ~e, lipoprotein zelo nizke ~e, oksidirani lipoprotein majhne ~e;  

Razložene stalne zveze:
relativna ~ razmerje mase določenega volumna preiskovane tekočine (npr. urina) in mase enakega volumna vode (pri 20 °C)  


3. velikost fizikalne količine na enoto prostornine ali površine 

Proste zveze:
~ energije, ~ naboja;  

Stalne zveze:
slikanje ~e kosti;  

Razložene stalne zveze:
dolžinska ~ dolžina kake strukture glede na prostorninsko enoto telesa;
energijska ~ energija na masno enoto živila, izražena v kJ/g (maščobe 37 kJ/g, beljakovine 17 kJ/g, ogljikovi hidrati 17 kJ/g, alkohol 29 kJ/g);
~ magnetnega polja količina, s katero je kvantitativno določeno magnetno polje;
~ toka tok na enoto površine (pri elektriki izračunan kot količnik električnega toka in preseka vodnika);
hranilna ~ količina hranila na energijsko enoto živila (mg/kJ);
mineralna kostna ~ masa anorganskih sestavin na prostorninsko enoto kostnine, določa se z rentgensko denzitometrijo sin. BMD, MKG;
optična ~ 1. kvantitativno merilo za lomni količnik 2. → absorbanca;
površinska ~ 1. velikost fizikalne količine na enoto površine 2. velikost površine kake strukture glede na prostorninsko enoto telesa;
prostorninska ~ delež prostornine kake strukture glede na prostorninsko enoto telesa;
številska ~ število delcev glede na prostorninsko enoto telesa prim. koncentracija (1)  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta