halázij -a  kronični vnetni granulom tarzalne žleze  sin. chalazion, halacij

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta