interlevkín-1 -a-1  skupinsko ime za družino enajstih interlevkinov, ki jih izločajo aktivirani makrofagi, endotelijske celice, keratinociti, astrociti in mikroglija (najbolj preučevana sta interlevkin-1α in interlevkih-1β)  sin. IL-1;  prim. citokin

Stalne zveze:
antagonist receptorjev za ~;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek