kórpus -a  

1. → telo (1)  

2. → telo (2, 3) 

Stalne zveze:
agenezija kaloznega ~a, koleno kaloznega ~a, radiacija kaloznega ~a, rostrum kaloznega ~a, splenium kaloznega ~a, trunkus kaloznega ~a;  

Razložene stalne zveze:
amigdaloidni ~ skupina jeder v temporalnem lobusu ob koncu spodnjega roga stranskega ventrikla, ki so po legi bazalni gangliji, po zvezah pa spadajo v limbični sistem sin. amigdala, corpus amygdaloideum, mandljasto telo;  prim. bazolateralni del amigdaloidnega korpusa, kortikomedialni del amigdaloidnega korpusa;
cerebelarni ~ skupno ime za anteriorni in posteriorni lobus malih možganov sin. corpus cerebelli;
kalozni ~ debela plošča iz aksonov, ki povezujejo levo in desno hemisfero velikih možganov sin. corpus callosum, prečnik;
kavernozni ~ klitorisa paren stebriček iz brecilnega tkiva v klitorisu sin. corpus cavernosum clitoridis, kavernozno telo klitorisa;
kavernozni ~ penisa paren stebriček iz brecilnega tkiva v dorzolateralnem delu penisa sin. corpus cavernosum penis, kavernozno telo penisa;
~ maksile → telo zgornje čeljustnice;
~ mandibule → telo spodnje čeljustnice;
~ želodca del želodca med želodčnim fundusom in piloričnim delom želodca;
lateralni genikulatni ~ lateralno genikulatno → telo;
mamilarni ~ mamilarno → telesce;
medialni genikulatni ~ medialno genikulatno → telo;
medularni ~ malih možganov bela možganovina malih možganov sin. corpus medullare cerebelli;
pankreasov ~ → telo pankreasa;
spongiozni ~ penisa podolgovata struktura iz brecilnega tkiva, skozi katero poteka sečnica in je spredaj zadebeljena v glans penisa, zadaj pa v bulbus penisa sin. corpus spongiosum penis, spongiozno telo penisa;
striatni ~ siva možganovina v globini velikih možganov, ki jo interna kapsula razdeli v kavdatno in lentiformno jedro sin. corpus striatum, progasto jedro, striatno telo;  prim. striatum;
trapezoidni ~ prečno potekajoča živčna vlakna v tegmentumu ponsa, ki izvirajo iz sprednjega kohlearnega jedra sin. corpus trapezoideum  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek