lipáza -e ž  encim, ki katalizira hidrolitično odcepitev maščobne kisline od triacilglicerola ali fosfolipida (v ožjem pomenu encim, ki katalizira hidrolitično odcepitev navadno dveh maščobnih kislin od triacilglicerola)  prim. fosfolipaza, lipoprotein lipaza, lizofosfolipaza, triacilglicerol lipaza

Razložene stalne zveze:
hormonsko odvisna ~ ki v maščevju katalizira hidrolizo triacilglicerolov do monoacilglicerolov in maščobnih kislin, ki se sproščajo v kri, aktivira se v navzočnosti nekaterih hormonov (npr. adrenalina, glukagona) in inhibira v navzočnosti insulina;
kisla ~ lipaza s pH optimumom v kislem območju;
~ A lizosomska kisla → lipaza;
lizosomska kisla ~ lizosomska lipaza, ki razgradi holesterolne estre in trigliceride sin. LAL;
pankreasna ~ encim v pankreasnem soku, ki v črevesu katalizira reakcijo hidrolize triacilglicerolov (maščob) iz hrane do maščobnih kislin in monoacilglicerolov sin. steapsin;
rekombinantna človeška lizosomska kisla ~ zdravilo sirota za zdravljenje Wolmanove bolezni in bolezni kopičenja holesterolnih estrov;
serumska ~ njeno aktivnost določajo pri sumu na akutni pankreatitis;
želodčna kisla ~ lipaza v želodčnem soku ki cepi molekulo triglicerida na diglicerid in prosto maščobno kislino Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek