mónoklormetán -a  zelo vnetljiv brezbarvni plin, CH3Cl, uporabljajo ga pri proizvodnji kloroforma in barv, za polnjenje gasilnih aparatov, učinkuje kot lokalni anestetik, je hepatotoksičen, nefrotoksičen in hematotoksičen ter lahko povzroči hudo metabolično acidozo  sin. metilkloridVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek