môtnja -e ž  

1. dejavnik, ki ovira normalen potek določenih procesov  

2. pojav, ki odstopa po svoji obliki, vsebini ali poteku od normalnosti 

Proste zveze:
alkoholna ~, anksiozne ~e, čustvene ~e, čustveno neuravnovešena osebnostna ~, depersonalizacijska ~, disshematična ~, elektrolitska ~, fobična ~a v otroštvu, fonacijska ~, gastrointestinalne funkcionalne ~e, hormonska ~, mnestična ~, ~ emocionalnosti, ~ govora, ~ inervacije, ~ inteligentnosti, ~ koncentracije, ~ motorike, ~ vida, ~e obsedenosti, ~e spolnega vzburjenja, ~e spolne identitete, ~e spolne želje, neorganske ~e spanja, organske ~e spanja, poporodne čustvene ~e, prebavna ~, razvojna ~, spolne ~e, ventilacijska ~;  

Stalne zveze:
klasifikacija duševnih motenj, klasifikacija motenj prekrvitve spodnjih udov;  

Razložene stalne zveze:
afektivne ~e motnje razpoloženja in čustvovanja;
anankastična osebnostna ~ osebnostna motnja, za katero je značilna zavrtost, pedantnost, skrupuloznost, dlakoceptstvo in duševna togost;
akutna stresna ~ takojšen odziv na hud, ogrožujoč stresor (npr. prometna nesreča, naravna nesreča, posilstvo, napad na telo in življenje), ki se kaže s prestrašenostjo, vegetativnim vzburjenjem, zbeganostjo in dezorientiranostjo;
anksiozne ~e ki temeljijo na občutku močno izražene tesnobe prim. tesnoba;
asociacijska ~ prizadeto povezovanje duševnih doživetij, npr. pri shizofreniji;
bipolarna ~ razpoloženja za katero je značilno menjavanje obdobij evforije in depresije sin. BMR;
blaga kognitivna ~ blaga kognitivna → oškodovanost;
blodnjava ~ blodnjavost, ki ne izpolnjuje meril za shizofrenijo (deli se na več tipov, npr. erotični, ljubosumnostni, megalomanski, preganjalni, somatski tip blodnjave motnje);
bojazljivostna osebnostna ~ osebnostna motnja z izraženimi občutji negotovosti, napetosti, zaskrbljenosti in manjvrednosti ter izmikajočim vedenjem;
bradikardna ~ srčnega ritma → bradiaritmija;
ciklotimna ~ → ciklotimija;
dismorfna telesna ~ prepričanost v morfološko ali estetsko nepravilnost lastnega telesa ali njegovega dela, čeprav za to ni nobenega razloga sin. dismorfofobija;
disocialna osebnostna ~ osebnostna motnja, za katero je značilno vedenje, ki ustvarja konflikte s socialnim okoljem in omalovažuje pravila družbenega sožitja;
disociativna ~ identitete multipla → osebnost;
disociativne ~e delen ali popolen razpad enovitosti, povezanosti duševnih funkcij, ki vodi v motnje telesnih funkcij pod nadzorom volje in v motnje čutnih zaznav;
disociativne motorične ~e disociativne motnje, ki se kažejo z izgubo motorike telesa ali udov;
duševna ~a nav. mn. splošen izraz za bolezenske ali izrazito od norme odmaknjene spremembe duševnega funkcioniranja (vključujejo različne kombinacije motenj čustvovanja, kognicije, hotenja in vedenja)  sin. duševna abnormalnost, psihična abnormalnost;  prim. blaznost, duševna bolezen;
elementarna ~ zaznavanja motnja zaznavanja zaradi organskih poškodb na ravni občutkov;
fakticijska ~ Münchhausnov → sindrom;
formalna ~ mišljenja psihopatološki fenomen, pri katerem vtis bolezenskega ni vezan na vsebino misli, temveč na način njihovega podajanja (npr. dolgoveznost, vrvežavost, inkoherentnost, miselna disociiranost, perseveracija, miselna zadrga idr.);
funkcionalna ~ odmik od normalnega delovanja (npr. kakšnega organa) brez ugotovljive organske okvare;
generalizirana anksiozna ~ kronična pretirana in neobvladljiva zaskrbljenost zaradi različnih vsakodnevnih življenjskih okoliščin sin. GAM;
genetska ~ dedna ali nededna motnja ali bolezen zaradi genske ali kromosomske mutacije;
hipohondrična ~ prepričanost bolnika, da ima hudo napredujočo telesno bolezen;
histrionična osebnostna ~ osebnostna motnja, izražena z labilnim čustvovanjem, nagnjenjem k dramatičnosti, egocentričnostjo in površnostjo;
inducirana blodnjava ~ navadno paranoidna blodnjavost, ki jo je primarno duševno zdravemu bližnjemu vcepil inteligentnejši duševni bolnik sin. blodnjavost v dvoje, folie á deux;
izmikajoča se osebnostna ~ bojazljivostna osebnostna → motnja;
kognitivne ~e motnje na ravni kognicije prim. kognicija;
konverzivne ~e disociativne → motnje;
kvalitativna ~ zavesti pri kateri se pridružijo še drugi psihopatološki fenomeni (npr. halucinacije, blodnje, delirij, zamračenost);
kvantitativna ~ zavesti pri kateri je prizadeta le stopnja budnosti (npr. omotica, somnolenca, sopor, koma);
mejna osebnostna ~ osebnostna motnja z izraženim labilnim čustvovanjem, slabo samopodobo, kroničnimi občutji praznine, nestabilnimi medosebnimi odnosi;
metabolična ~ prirojena → motnja metabolizma;
~ aktivnosti in pozornosti vedenjska motnja, pri kateri je otrok nemiren, nesposoben usmerjene pozornosti in izpolnjevanja navodil, vendar brez dokazane možganske okvare sin. ADD, ADHD, MCD, minimalna cerebralna disfunkcija, sindrom nemirnega otroka;
~ budnosti ki se pojavlja pri normalni zaspanosti, v meditaciji, pri organskih cerebralnih poškodbah;
~ hotenja zmanjšana interes in hotenje prim. hotenje;
~ izločanja motnja odvajanja blata ali/in seča;
~ odvajanja spremenjena frekvenca odvajanja in spremenjena konsistenca iztrebkov in/ali prisotnost raznih primesi;
~ predstavljanja količinsko ali kakovostno čez okvir norme segajoče oblike predstavljanja;
~ samozavedanja → depersonalizacija;
~ zavesti stanje prizadete budnosti;
~ zaznavanja nav. mn. zaznavne anomalije (npr. iluzije in halucinacije);
~ z napadi skrajnih bolečin zelo redka bolezen z napadi hudih bolečin v predelu zadnjika, spodnje čeljusti in očesne regije (vzrok je prirojena napaka v delovanju napetostnih natrijevih kanalčkov) sin. PEPD;  prim. eritromelalgija;
~e hranjenja čustvene motnje, ki se kažejo v spremenjenem odnosu do hrane prim. anoreksija nervoza, bigoreksija nervoza, bulimija nervoza, kompulzivno prenajedanje, ortoreksija nervoza;
~e pomnožitve trinukleotidnega zaporedja dedne bolezni, ki so posledica mutacije s čezmernim ponavljanjem trinukleotidnega zaporedja v določenem genu prim. Huntingtonova horea, miotonična distrofija, nepoliglutaminske bolezni, poliglutaminske bolezni, sindrom fragilnega kromosoma X;
na kromosom X vezana genetska ~ genetska motnja, ki je posledica mutacije na kromosomu X;
narcistična osebnostna ~ → narcizem;
obsesivno-kompulzivna ~ pri kateri so glavni simptomi obsesije in kompulzije sin. OKM;
obtočna ~ ki nastane zaradi nepravilnega pretoka krvi, limfe ali cerebrospinalnega likvorja;
odvisnostna osebnostna ~ nezmožnost sprejmanja lastnih odločitev z zanašanjem na drugo osebo in podrejenostjo drugi osebi;
organska ~ motnja v delovanju organa ali organskega sistema z ugotovljivimi patomorfološkimi spremembami;
organska disociativna ~ disociativna motnja, ki ima podlago v organski bolezni možganov, poškodbi možganov ali sistemski bolezni, ki povzroča motnjo možganskega delovanja;
organske duševne ~e ki imajo podlago v organski bolezni možganov, poškodbi možganov ali sistemski bolezni, ki povzroča motnjo možganskega delovanja;
ortognatska ~ odstopanje od ortognatizma prim. ortognatizem;
osebnostne ~e zelo poudarjene nekatere nespremenljive osebnostne poteze neprilagodljivih ljudi, zaradi katerih mišljenje, čustvovanje in vedenje povzroča težave v odnosih s soljudmi;
panična ~ panična → reakcija;
paranoidna osebnostna ~ osebnostna motnja, za katero je značilna nezaupljivost in sumničavost sin. paranoidnost;
pervazivne razvojne ~e avtizem in sorodne manj skrajne motnje;
potravmatska stresna ~ motnja, ki prizadene ljudi, ki so bili prizadeti ali udeleženi v travmatičnih dogodkih (simptomatika je mnogovrstna, npr. podoživljanje dogodka, izogibanje situacijam, ki so povezane s travmatičnim dogodkom, tesnoba, razdražljivost, motnja koncentracije, motnje spanja, nočne more idr.) sin. postravmatski stresni sindrom, PTSM;
predmenstruacijska disforična ~ predmenstrualna disforična → motnja;
predmenstrualna disforična ~ motnja razpoloženja v obdobju pred menstruacijo sin. PDMD;
predstavna ~ patološki pojav s področja predstavljanja (npr. spominska halucinacija);
prehodna ishemična ~ prehodni ishemični → napad;
prekatna ~ srčnega ritma ki izvira iz srčnih prekatov (različne oblike prekatnih ekstrasistol ter prekatne tahikardije, prekatna undulacija in fibrilacija);
prirojena ~ metabolizma genetsko pogojen defekt specifičnega encima, ki povzroči prekinitev ene od metaboličnih poti, kar zaradi kopičenja substratov ter njihovega usmerjanja v druge metabolične poti povzroča patološke motnje;
prirojene ~e glikozilacije heterogena skupina motenj glikozilacije proteinov in/ali lipidov, povzročenih z gensko mutacijo, ki prizadenejo razvoj otroka z okvarami osrednjega živčevja, oči, mišičja, prebavil idr. sin. CDG;
psihična ~ duševna → motnja;
psihogena ~ psihoreaktivna → motnja;
psihopatološka ~ abnormni pojav s področja osebnostnega ali duševnega delovanja (zaznavanja, predstavljanja, pozornosti, spomina, mišljenja, inteligentnosti, zavesti, čustvovanja, potreb, hotenja, govora);
psihoreaktivna ~ pod vtisom neposrednih duševnih obremenitev nastala nevrotska slika, brez posebne nevrotske osebnostne dispozicije sin. eksogena nevroza, situacijska nevroza;
psihosomatska ~ bolezen, pri kateri je kronični konflikt preko vegetativnega živčevja privedel do somatskih motenj sin. organska nevroza;
psihotična ~ → psihoza;
seksualna funkcionalna ~ oviranost v izvajanju spolnih odnosov brez organske podlage (impotenca, frigidnost, vaginizem, disparevnija);
shizoafektivna ~ psihotična motnja, ki ne povzema v celoti simptomatike niti shizofrenije niti afektivne motnje, temveč kaže posamezne značilnosti prve in druge (deli se na depresivni, mešani in manični tip);
shizofreniformna ~ ki je podobna shizofreniji po značilnih motnjah čustvovanja, mišljenja in socialnega vedenja, traja pa najmanj en mesec in ne več kot šest mesecev;
shizoidna osebnostna ~ osebnostna motnja, za katero je značilna nedružabnost, hladnost v medosebnih odnosih, apatija in introvertiranost;
shizotipska ~ shizofreniformna → motnja;
somatizacijske ~e številni, ponavljajoči se in spremenljivi telesni simptomi psihogenega izvora;
somatoformne ~e nezavedno nastala simptomatika telesne bolezni;
spominska ~ prizadetost faz spominskega procesa, ki povzroča zmanjšanje spominskih sposobnosti sin. dismnezija;
stacionarna ~ stalna, nespreminjajoča se motnja;
stresna ~ čezmeren in neustrezen čustveni odziv na stres;
tahikardna ~ srčnega ritma motnja srčnega ritma s prekatnim utripom več kot 100/min;
trajna somatoformna bolečinska ~ trajna huda bolečina, ki je ni mogoče razložiti s telesno motnjo;
unipolarne ~e ki se izražajo samo z depresivno fazo;
vedenjska ~ najsplošnejši izraz za odklone in posebnosti v manifestnem vedenju;
vsebinska ~ mišljenja pri katerih je vsebina patološka (npr. blodnje, prevalentne ideje)  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek