tekočína -e ž  snov v tekočem agregatnem stanju, katere molekule spreminjajo medsebojni položaj, vendar se ne ločijo  prim. kapljevina, likvor

Proste zveze:
ekstravaskularna ~, nutritivna ~, retencija ~e, zunajžilna ~;  

Stalne zveze:
bilanca tekočin, elektrolitska sestava telesnih tekočin, embolija amnijske ~e, nadomestek za hitro nadomeščanje tekočin, sekvestracija ~e;  

Razložene stalne zveze:
amnijska ~ → plodovnica;
ascitesna ~ serozna tekočina v peritonealni votlini pri ascitesu;
Bouinova ~ raztopina pikrinske kisline, formaldehida in ocetne kisline, pogosto v rabi v histološki tehniki kot sredstvo za fiksacijo;
cerebrospinalna ~ cerebrospinalni → likvor;
edemska ~ → transudat;
ekstracelularna ~ zunajcelična → tekočina;
fiksacijska ~ ki se uporablja za fiksacijo celic, tkiv in organov;
gingivalna ~ spremenjeni serumski transudat, ki prehaja skozi sulkusni epitelij in se mu med vnetjem poveča količina in spremeni sestava;
hilozna ~ bela ali svetlorumenkasta mlečna tekočina, sestavljena iz emulgiranih maščob in limfe, ki se skozi torakalni duktus izliva v levi venski kot sin. chylus, hilus -a;
infuzijska ~ infuzijska → raztopina;
intercelularna ~ intersticijska → tekočina;
intersticialna ~ intersticijska → tekočina;
intersticijska ~ ki napolnjuje intersticij;
intracelularna ~ znotrajcelična → tekočina;
intraokularna ~ prekatna → vodka;
medcelična ~ intersticijska → tekočina;
možgansko-hrbtenjačna ~ cerebrospinalni → likvor;
perikardialna ~ ki je v perikardialni votlini sin. liquor pericardii;
peritonealna ~ ki je v peritonealni votlini sin. liquor peritonei;
semenska ~ → sperma;
serozna ~ vodéna, prozorna, rumenkasta tekočina, ki vsebuje beljakovine, normalno v majhnih količinah v seroznih votlinah;
sinovijska ~ → sinovija;
sulkusna ~ gingivalna → tekočina;
telesne ~e znotrajcelična in zunajcelične tekočine;
tkivna ~ intersticijska → tekočina;
Zenkerjeva (K.) ~ raztopina živosrebrovega(II) klorida, kalijevega dikromata, natrijevega sulfata in ocetne kisline, ki se uporablja v histološki tehniki kot sredstvo za fiksacijo;
znotrajcelična ~ ki je znotraj celic;
zunajcelična ~ vsa telesna tekočina, razen tiste v celicah (npr. intersticijska tekočina, krvna plazma, limfa, cerebrospinalni likvor) 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta