tropokolagén -a  osnovna strukturna enota kolagenske protofibrile, sestavljena iz treh polipeptidnih verig, spletenih v trojno vijačnico 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta