vírus -a m, nav. mn.  mikroorganizmi iz nukleinske kisline (DNA ali RNA), beljakovinskega plašča (kapside) in pri nekaterih tudi zunanje lipoproteinske ovojnice, ki merijo od 20 do 400 nm in se razmnožujejo samo v živih celicah ter lahko povzročajo nalezljive bolezni 

Proste zveze:
rastlinski ~i, reaktivacija latentnega ~a, taksonomija ~ov, živalski ~i;  

Stalne zveze:
antigen e ~a hepatitisa B, imunoglobulin proti respiratornemu sincicijskemu ~u, latenca ~a, pasaža ~a, penetracija ~a, plaščni antigen ~a hepatitisa B, senčenje ~ov, sev Flury ~a stekline, slačenje ~a, središčni antigen ~a hepatitisa B, transsinaptični prenos nevrotropnih ~ov, tropizem ~a;  

Razložene stalne zveze:
adenoasociirani ~i dependoparvovirusi, ki vstopijo v celice, vendar se ne morejo razmnoževati v odsotnosti adenovirusov (niso patogeni, prožijo zelo šibek imunski odziv, uporabni so kot rekombinantni vektorji) sin. AAV;  prim. Dependoparvovirus;
adenosatelitni ~i adenoasociirani → virusi;
andski ~ najpomembnejši hantavirus v Južni Ameriki, povzroča hantavirusni pljučni sindrom z visoko smrtnostjo, človek se okuži z vdihovanjem kužnih aerosolov iz iztrebkov okuženih glodavcev, možen je tudi prenos s človeka na človeka, zdravljenje je simptomatsko in podporno sin. ANDV;
animalni ~ ki se razmnožuje v živalskih celicah in povzroča bolezni pri človeku in živalih;
atenuirani ~ virus z manjšo virulenco in delno spremenjenimi lastnostmi, primeren za cepivo;
bakterijski ~ → bakteriofag;
defektni ~ virus s pomanjkljivim genomom, ki ne more tvoriti viriona, razen če je v celici prisoten pomočniški virus;
divji ~ ki je osamljen neposredno iz bolnika in še ni mutiral;
dobravski ~ → virus Dobrava;
goli ~ katerega nukleokapside ne obdaja lipoproteinska ovojnica;
Ectocarpus siliculosus ~ 1 velik ikozaedrični virus z dvoverižno DNA iz družine Phycodnaviridae, katerega gostitelji so morske filamentozne rjave alge vrste Ectocarpus siliculosus, domnevno povzroča pljučnice v enotah intenzivne nege sin. EsV-1;
Emiliana huxleyi ~ 86 velik ikozaedrični virus z dvoverižno DNA iz družine Phycodnaviridae, povzroča okužbo morske enocelične alge vrste Emiliana huxleyi, prekine njeno obsežno »cvetenje«, domnevno povzroča pljučnico v enotah intenzivne nege sin. Ehv-86;
hantaanski ~ → virus Hantaan;
helični ~ virus z vijačno zgradbo nukleokapside;
hemadsorbentni ~ hemadsorpcijski → virus;
hemadsorpcijski ~ ki povzroča hemadsorpcijo;
humani papilomski ~ humani → papilomavirus;
humani T-celični limfotropni ~ onkogeni retrovirus, ki se razmnožuje v limfocitih T in jih spreminja v rakave (deli se na tipa 1 in 2) sin. HTLV;
humani ~i virusi, ki povzročajo bolezni ljudi;
ikozaedrični ~ virus z nukleokapsido v obliki ikozaedra;
inaktivirani ~ ki je s fizikalnimi ali kemičnimi postopki spremenjen v neaktivnega;
infektivni ~ → virion;
kancerogeni ~ onkogeni → virus;
kompleksni ~ ki ni zgrajen v obliki poliedra ali heliksa, ampak v nekaterih primerih lahko iz kombinacije obeh in ima navadno večslojno ovojnico;
latentni ~ neaktiven virus, skrit v okuženi celici in njenih potomkah prim. episomska latenca, latenca virusa, provirusna latenca;
litični ~ ki s svojim razmnoževanjem povzroči razpad celice;
lizogeni ~ bakteriofag, katerega nukleinska kislina se kot profag vključi v bakterijski kromosom;
marburški ~ Marburg marburgvirus;
maskirani ~ virus v gostiteljski celici v neinfektivnem stanju;
negativno polarni ~i ssRNA pri katerih se enoverižna virusna negativno polarna RNA prepiše v pozitivno polarno virusno mRNA, ki z ribosomi gostiteljske celice vstopa v translacijo (novo nastale beljakovine sestavijo virion, RNA-replikaza pa katalizira sintezo virusne negativno polarne RNA);
neinfektivni ~ inaktivirani → virus;
nevrotropni ~ ki ima afiniteto do živčevja (npr. poliovirus);
nukleo-citoplazemski veliki ~i DNA veliki evkariontski virusi DNA, za človeka so patogeni virusi iz družine Poxviridae, domnevno patogeni so tudi nekateri virusi iz družine Phycodnaviridae in mimivirusi sin. NCLDV;
onkogeni ~i ki lahko povzročijo nastanek tumorja in spadajo bodisi v skupino virusov RNA, npr. retrovirusi HTLV in RSV, bodisi med viruse DNA raznih skupin, npr. MCPyV, HHV-8, HPV (v gostiteljske celice prinašajo virusne onkogene ali spodbudijo izražanje celičnih onkogenov /protoonkogenov/)  prim. onkornavirus, onkovirus;
opičji ~ katerega primarni gostitelji so opice sin. SV;
opičji ~ 40 opičji poliomavirus, ki je domnevno onkogen za človeka sin. SV40;
počasni ~i virusi, ki povzročajo bolezni z zelo dolgo inkubacijsko dobo, ki lahko traja več let, s počasnim razvojem kliničnih simptomov in znakov, kroničnim potekom in smrtnim izidom (npr. lentivirusi, bornavirusi) prim. slow virus infection;
pomočniški ~i ki pomagajo defektnim virusom pri razmnoževanju prim. adenoasociirani virusi;
pozitivno polarni ~i ssRNA pri katerih se enoverižna virusna RNA z delovanjem virusne reverzne transkriptaze prepiše v cDNA;
puumalski ~ → virus Puumala;
respiratorni sincicijski ~ pnevmovirus, ki je pomemben povzročitelj respiratornih infektov pri otrocih (ime virusa je povezano z njegovo lastnostjo, da spodbuja celice k tvorbi sincicija) sin. RSV;
satelitski ~ ki potrebuje za svojo replikacijo pomočniški virus;
seulski ~ → virus Seul;
Torque teno midi ~ anelovirus iz rodu Gammatorquevirus, domnevno endosimbiontski virus, ki živi in se pomnožuje v človeku brez kakršnih koli zaznavnih posledic (po dolžini verige DNA se uvršča med TTV in TTMV) sin. TTMDV;
Torque teno mini ~ anelovirus iz rodu Betatorquevirus, domnevno endosimbiontski virus, ki živi in se pomnožuje v človeku brez kakršnih koli zaznavnih posledic (ima krajšo verigo DNA kot Torque teno virus) sin. TTMV;
Torque teno ~ anelovirus iz rodu Alphatorquevirus, domnevno endosimbiontski virus, ki živi in se pomnožuje v človeku brez kakršnih koli zaznavnih posledic sin. TTV;
tulski ~ → virus Tula;
ulični ~ virus stekline, ki je osamljen iz psov ali domačih mačk;
vijačni ~ helični → virus;
~ Aichi Aichivirus A;
~ aidsa → virus humane imunske pomanjkljivosti;
~ Alkhurma flavivirus, ki povzroča hemoragično vročico Alkhurma sin. ALKV;
~ B opičji virus iz rodu Simplexvirus, ki po ugrizu opice pri človeku povzroči smrtno nevaren encefalomielitis sin. herpesvirus B;
~ B19 parvovirus, ki pri otrocih povzroča infekcijski eritem, pri nosečnicah okužbo plodu z anemijo in fetalnim hidropsom, pri bolnikih z anemijo pa aplastično krizo sin. parvovirus B19;  prim. Erythroparvovirus;
~ bivoljih koz sev virusa vakcinije, ki povzroča bivolje koze sin. BPXV;
~ BK vsenavzoč poliomavirus, ki povzroča pri ljudeh skrite okužbe, za večino okuženih nenevaren, aktivira se pri oslabljeni imunosti, povzroča hemoragični cistitis in nefritis  sin. BKV;
~ bolezni kyasanurskega gozda flavivirus, ki ga prenašajo klopi vrste Haemaphysalis spinigera, povzroča vročino, krvavitve in encefalitis s hudim potekom, smrtnost je 3- do 5-odstotna sin. KFDV;
~ bornske bolezni → bornavirus;
~ buffalopox → virus bivoljih koz;
~ Bunyamwera virus iz rodu Orthobunyavirus, ki pri človeku povzroča hemoragično mrzlico in ga prenašajo komarji, z nekaterih gostiteljev pa se širi tudi z aerosolom (virus je poimenovan po kraju Bunyamwera v Ugandi, kjer je bil izoliran) sin. BUNV, bunyamweravirus;
~ Cache Valley bunyavirus, ki ga prenašajo komarji Culiseta spp., Aëdes spp. in predvsem Anopheles quadrimaculatus, pojavlja se v jugozahodnih predelih ZDA, pri kopitarjih, ovcah, konjih, govedu in človeku pozroča okužbe, ki se kažejo s povišano telesno temperaturo, izpuščajem, meningitisom in redko z encefalitisom sin. CVV;
~ Cantagalo sev virusa vakcinije, ki se pojavlja v Braziliji, lahko povzroči gnojne lezije pri kravah molznicah, pri ljudeh, posebno pri mlekarjih, pa gnojne lezije na rokah in na vratu ter povišano telesno temperaturo sin. CTGV;
~ chikungunya alfavirus, ki ga prenašajo komarji v južni Aziji in Afriki iz domačih živali ali divjih ptičev in divjih prašičev na človeka in povzroča virusno bolezen chikungunya;
~ citomegalije → citomegalovirus;
~ Coxsackie → coxsackievirus;
~ Creutzfeldt-Jakob star. prion, ki povzroča istoimensko progresivno bolezen osrednjega živčevja, soroden povzročiteljem kuruja in praskavice;
~ človekove imunske pomanjkljivosti → virus humane imunske pomanjkljivosti;
~ delta → virus hepatitisa D;
~ denge flavivirus s štirimi serološkimi tipi, ki povzročajo vročico denga;
~ Dobrava hantavirus, ki je bil izoliran v Sloveniji, iz kraja Dobrava blizu Žužemberka (povzroča hemoragično mrzlico z renalnim sindromom);
~ Ebola → ebolavirus;
~ ECHO → echovirus;
~ encefalitisa Saint Louis flavivirus, ki ga prenašajo komarji iz rodu Culex sin. SLEV;
~ encefalomiokarditisa virus iz rodu Cardiovirus, ki povzroča okužbo osrednjega živčevja in miokarda pri primatih in prašičih, za človeka pa je le redko patogen sin. EMCV;
~ Epstein-Barr (Y. M.) limfokriptovirus iz poddružine Gammaherpesvirinae, ki okuži limfocite B in povzroča celično transformacijo, pri ljudeh povzroča infekcijsko mononukleozo, nazofaringealni karcinom in Burkittov limfom sin. EBV, HHV-4, humani herpesvirus 4;
~ Flury → sev Flury virusa stekline;
~ foamy spumavirus, ki so ga osamili iz raznih sesalcev in v celični kulturi povzroča značilno vakuolizacijo, ne povzroča pa znanih bolezenskih znakov;
~ GB tipa C flavivirus, gensko soroden virusu hepatitisa C, vendar ne povzroča hepatitisa, ampak asimptomatsko okužbo sin. GBV-C;
~ goveje kuge morbilivirus, ki povzroča govejo kugo;
~ govejih koz ortopoksvirus, katerega naravni rezervoar so glodavci, krave, mačke in živali v živalskih vrtovih, pri sicer zdravem človeku povzroči lokalizirane, pri osebah z motnjami v imunskem odzivu pa generalizirane kožne spremembe sin. Poxvirus bovis;
~ govejih osepnic → virus govejih koz;
~ gripe → virus influence;
~ Guanarito arenavirus, ki povzroča venezuelsko hemoragično vročico, njegovi naravni gostitelji so miši sin. GTOV;
~ Hantaan hantavirus, ki povzroča korejsko hemoragično vročico sin. HTNV;
~ Hendra henipavirus, ki povzroča pri konjih in ljudeh večinoma smrtno pljučnico in/ali encefalitis sin. HeV;
~ hepatitisa A hepatovirus, ki povzroča infekcijski hepatitis A, se po fekalno-oralnem prenosu razmnožuje v jetrnih celicah in je odporen proti toploti in kislemu okolju sin. HAV, VHA;
~ hepatitisa B virus iz rodu Orthohepadnavirus, ki je odporen proti toploti in občutljiv za kislo okolje, povzroča inokulacijski hepatitis B in se prenaša s krvjo in krvnimi produkti (razlikujejo 4 virusne tipe) sin. HBV, VHB;
~ hepatitisa C hepacivirus s šestimi znanimi genotipi in več kot 70 podtipi, povzročitelj hepatitisa C sin. HCV, VHC;
~ hepatitisa D satelitski virus s krožno RNA, ki jo obdaja kapsida HBsAg, povzroča hepatitis D in se prenaša skupaj z virusom hepatitisa B sin. agens delta, deltavirus, HDV, VHD;
~ hepatitisa E hepevirus, ki se prenaša fekalno-oralno, povzročitelj hepatitisa E sin. HEV, VHE;
~ hepatitisa G star. hepatotropni flavivirus, za katerega se je pokazalo, da je pogosto pridružen drugim virusom hepatitisa, vendar ne povzroča klinične bolezni, zato je bil preimenovan v virus GB tipa C sin. HGV, VHG;
~ herpesa simpleksa herpesvirus, ki povzroča okužbo kože, oči, možganov ali mening in se kaže navadno kot izpuščaj v eni ali več skupinah mehurčkov okoli ustnic in nosnic ali v predelu spolovil oziroma kot keratokonjunktivitis ali meningoencefalitis, je tudi teratogen (obstajata tip 1 in tip 2) sin. HSV;  prim. lizogeni ciklus;
~ herpesa simpleksa tipa 1 herpesvirus, ki povzroča labialni herpes sin. HHV-1, HSV-1;
~ herpesa simpleksa tipa 2 herpesvirus, ki povzroča genitalni herpes sin. HHV-2, HSV-2;
~ humane imunske pomanjkljivosti retrovirus z dvema serotipoma HIV-1 in HIV-2, ki povzroča najprej akutni retrovirusni sindrom, po latentnem in klinično mirnem obdobju, ki lahko traja 10 in več let, pa napredovanje v aids in aids (glavna tarča virusa so limfociti T CD4 oziroma celice T pomagalke) sin. HIV, LAV;  prim. naravni potek okužbe s HIV;
~ influence virus iz rodov Influenzavirus A, Influenzavirus B in Influenzavirus C, povzročitelj gripe (tip A, tip B, tip C), ki je antigensko zelo spremenljiv;
~ influence H1N1 virus iz rodu Influenzavirus A, ki se je leta 2009 zelo hitro razširil po svetu in povzročil pandemijo gripe;
~ influence H5N1 virus iz rodu Influenzavirus A, katerega za ptice visoko patogeni tip A (H5N1) je povzročil pandemijo ptičje gripe v letih 2003—2005 prim. virus ptičje gripe H5N1;
~ japonskega encefalitisa flavivirus, ki ga prenašajo komarji vrste Culex tritaeniorhynchus, naravni gostitelji so prašiči in vodne ptice, povzroča japonski encefalitis, pojavlja se na Japonskem, v južni Aziji in Kitajski sin. JEV;
~ JC nevrotropni poliomavirus, ki je navadno latenten in se aktivira pri oslabljeni imunosti ter povzroča progresivno multifokalno levkoencefalopatijo sin. JCV;
~ Junin arenavirus, ki povzroča argentinsko hemoragično vročico, naravni rezervoar so glodavci;
~ kalifornijskega encefalitisa virus iz rodu Orthobunyavirus, prenašajo ga komarji, povzroča encefalitis;
~ KME → virus klopnega meningoencefalitisa;
~ klopnega meningoencefalitisa flavivirus, ki ga prenašajo klopi rodu Ixodes (podtipa virusa povzročata srednjeevropski meningoencefalitis in ruski pomladno poletni encefalitis) sin. KMEV;
~ krimsko-kongoške hemoragične vročice nairovirus, ki ga prenašajo ščitasti klopi iz rodu Hyalomma in povzroča krimsko-kongoško hemoragično vročico sin. CCHFV;
~ Kunjin zoonotični flavivirus, ki ga na človeka prenesejo komarji in povzroča avstralski encefalitis sin. KUNV;
~ kupe nairovirus, ki ga prenašajo klopi, predvsem vrsti Amblyomma gemma in Rhipicephalus pulchellus, endemičen je v večini sušnih predelov sveta, zlasti je razširjen v Keniji, pri človeku in živalih lahko povzroči vročinsko bolezen in trombocitopenijo sin. KUPV;
~ kuru star. prion, ki povzroča progresivno degenerativno bolezen osrednjega živčevja in se je širil z ljudožerstvom, mogoča je tudi okužba šimpanzov;
~ La Crosse virus iz rodu Orthobunyavirus, ki ga prenaša gozdni komar Aëdes triseratus in je najbolj pogost povzročitelj meningitisa in encefalitisa pri otrocih v ZDA sin. LACV;
~ Lassa arenavirus, ki povzroča hemoragično mrzlico, poimenovan po kraju Lassa v Nigeriji sin. lasavirus, LASV;
~ limfocitnega horiomeningitisa virus iz rodu Arenavirus, ki po bioloških lastnostih velja za prototip arenavirusov sin. LCMV;
~ Machupo arenavirus, ki povzroča bolivijsko hemoragično vročico, njegov gostitelj so miši;
~ Marburg varianta virusov vrste Marburg marburgvirus sin. MARV;
~ mlekarskih koz parapoksvirus, ki povzroča papule in mehurčke na vimenih goveda, lahko okuži tudi človeka;
~ Mokola lisavirus, ki se pojavlja pri domačih živalih v južni Afriki, pri človeku povzroča smrtno okužbo osrednjega živčevja sin. MOKV;
~ molluscum contagiosum moluscipoksvirus, ki povzroča bolezen molluscum contagiosum in se pri otrocih prenaša s kontaktom, pri odraslih pa spolno sin. MCV;
~ morbilov → virus ošpic;
~ mumpsa rubulavirus, ki povzroča parotitis in orhitis;
~ newcastlske bolezni paramiksovirus, ki povzroča bolezen pri perutnini, izjemoma tudi konjunktivitis pri človeku sin. NDV;
~ Nipah henipavirus, ki se pojavlja v Aziji, povzroča akutni encefalitis, ki ima 40- do 75-odstotno smrtnost;
~ noric virus iz rodu Varicellovirus, ki pri človeku povzroča norice in herpes zoster sin. HHV-3, humani herpesvirus 3, varicelovirus, VZV;
~ Norwalk norovirus, ki pri ljudeh povzroča gastroenteritis;
~ omske hemoragične vročice flavivirus, ki ga prenašajo klopi v Sibiriji;
~ o'nyong-nyong alfavirus, ki ga prenašajo komarji, predvsem vrsti Anopheles funestas in Anopheles gambiae, v Afriki je v zadnjih petdesetih letih povzročil dve epidemiji okužb, ki so se kazale z vročino, poliartritisom, izpuščajem, bolečinami v očeh in prsih ter limfadenitisom sin. ONNV;
~ opičje imunske pomanjkljivosti lentivirus, ki povzroča sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti pri opicah in je tesno soroden s HIV-2 sin. SIV;
~ orfa parapoksvirus, ki pri drobnici povzroča pustulozni dermatitis, okuži pa lahko tudi človeka prim. kontagiozna ektima;
~ Oropouche virus iz rodu Orthobunyavirus, ki se na človeka prenaša z ugrizom mušic vrste Culicoides parensis, povzroča epidemije akutnih vročinskih bolezni sin. OROV;
~ ošpic morbilivirus, ki je antigensko soroden z nekaterimi virusi domačih živali in povzroča ošpice ter razne okužbe osrednjega živčevja;
~ otroške ohromelosti → poliovirus;
~ parainfluence virus iz rodu Respirovirus s tipoma 1 in 3 ter rodu Rubulavirus s tipi 2, 4a in 4b;
~ paravakcinije → virus mlekarskih koz;
~ parotitisa → virus mumpsa;
~ pasje kuge morbilivirus, ki povzroča distemper;
~ polia → poliovirus;
~ poliomielitisa → poliovirus;
~ praskavice star. prion, ki povzroča progresivno degenerativno bolezen osrednjega živčevja pri ovcah, verjetno povezan s podobnimi boleznimi človeka;
~ ptičje gripe H5N1 virus iz rodu Influenzavirus A, povzroča okužbo pri pticah in gripo pri ljudeh, vendar se ne prenaša od človeka na človeka, povzročitelj pandemije pri pticah v letih 2003—2005;
~ Puumala hantavirus Starega sveta, ki povzroča hemoragično mrzlico z renalnim sindromom sin. PUUV;
~ rabiesa → virus stekline;
~ Ravn varianta virusov vrste Marburg marburgvirus sin. RAVV;
~ rdečk rubivirus, ki povzroča rdečke in je teratogen;
~ reke Ross alfavirus v Avstraliji in Oceaniji, ki povzroča pri ljudeh vročinske bolezni z artralgijami in kožnimi spremembami ter nevrološke bolezni, njegovi gostitelji so vrečarji in ljudje, prenašajo ga komarji sin. RRV;
~ Rousovega sarkoma prvo odkriti onkogeni virus, retrovirus, ki povzroča vrsto sarkoma pri piščancih;
~ rubele → virus rdečk;
~ rumene mrzlice flavivirus, ki ga prenašajo komarji in povzroča rumeno mrzlico sin. YFV;
~ ruskega pomladno-poletnega encefalitisa podtip virusa klopnega meningoencefalitisa, povzroča izredno hudo bolezen osrednjega živčevja z žariščnimi lezijami možganovine, s številnimi posledicami in veliko smrtnostjo, prenašajo ga klopi vrste Ixodes persulcatus;
~ Saaremaa hantavirus Starega sveta, prisoten je tudi v Sloveniji, povzroča hemoragično mrzlico z renalnim sindromom, človek se okuži z vdihavanjem prahu iz iztrebkov okuženih glodavcev, zdravljenje je simptomatsko in podporno sin. SAAV;
~ Sabia arenavirus, katerega gostitelj ni znan, povzroča brazilsko hemoragično vročico, zdravljenje je simptomatsko in podporno sin. SABV;
~ Saffold kardiovirus, razširjen povsod po svetu, pri človeku lahko povzroča povišano telesno temperaturo, prehladne in diarealne bolezni sin. SAFV;  prim. Jones, Morris Saffold;
~ SANBAN anelovirus iz rodu Alphatorquevirus, domnevno endosimbiontski virus, ki živi in se pomnožuje v človeku brez kakršnih koli zaznavnih posledic;
~ SARS-CoV-2 enoverižni virus RNA iz rodu Coronavidae, ki je v decembru 2019 v kitajskem mestu Vuhan preskočil na človeka in povzročil pandemijo bolezni Covid-19 sin. koronavirus Covid-19, novi koronavirus;
~ scrapie star. → virus praskavice;
~ Semliki Forest alfavirus, ki ga prenašajo komarji, povzroča okužbe konj in drugih živali, znane so tudi redke okužbe ljudi, pri katerih povzroči meningoencefalitis;
~ SEN anelovirus iz rodu Alphatorquevirus, domnevno endosimbiontski virus, ki živi in se pomnožuje v človeku brez kakršnih koli zaznavnih posledic sin. SENV;
~ Seul hantavirus Starega sveta, povzroča hemoragično mrzlico z renalnim sindromom, človek se okuži z vdihovanjem kužnih aerosolov iz iztrebkov okuženih glodavcev, zdravljenje je simptomatsko in podporno sin. SEOV;
~ Sindbis alfavirus, ki ga prenašajo členonožci in povzroča pri ljudeh izpuščaje in poliartritis sin. SINV;
~ Sin Nombre hantavirus, ki povzroča hantavirusni pljučni sindrom sin. SNV;
~ slinavke in parkljevke aftovirus, ki povzroča slinavko in parkljevko;
~ stekline lisavirus, ki pri človeku in živalih povzroča steklino;
~ Tahyna virus iz rodu Orthobunyavirus, pojavlja se v osrednji Evropi in Aziji, prenaša ga več vrst komarjev, povzroča vročinsko bolezen, ki je podobna gripi, faringitis, pljučnico, akutni artritis in včasih okužbo osrednjega živčevja;
~ Toscana flebovirus, ki ga prenašajo komarji vrste Phlebotomus perniciosus, v sredozemskih deželah povzroča asimptomatske okužbe, meningitis in meningoencefalitis, v poteku katerega se lahko pojavijo tudi žariščni znaki sin. TOSV;
~ TT Torque teno → virus;
~ Tula hantavirus Starega sveta, razširjen v Srednji in Vzhodni Evropi, povzroča inaparentne ali pa klinično izražene okužbe, vključno s hemoragično mrzlico z renalnim sindromom sin. TULV;
~ Usutu flavivirus, ki se pojavlja v osrednji Afriki, v srednji Evropi in Španiji, povzroča encefalitis pri ljudeh in okužbe ptic, prenašajo ga različni komarji, predvsem vrsta Culex pipiens sin. USUV;
~ vakcinije virus iz rodu Orthopoxvirus, ki je antigensko soroden z virusoma variole in govejih koz, ki so ga uporabljali za cepljenje proti črnim kozam, danes pa proti drugim sorodnim poksvirusom sin. Poxvirus vacciniae;
~ varicella zoster → virus noric;
~ variole virus iz rodu Orthopoxvirus, ki je povzročitelj črnih koz in alastrima sin. Poxvirus hominis, Poxvirus variolae;
~ venezuelskega konjskega encefalitisa → virus venezuelskega konjskega encefalomielitisa;
~ venezuelskega konjskega encefalomielitisa alfavirus, ki ga prenašajo komarji vrst Culex tarsalis, Aëdes spp., Mansonia spp., Psorophora spp. in Deinocerites spp., povzroča encefalomielitis pri konjih in ljudeh;
~ vezikuloznega stomatitisa vezikulovirus, ki povzroča vezikulozni stomatitis pri domačih živalih (svinjah, govedu, konjih), redko pa pri človeku;
~ visna-maedi lentivirus, ki povzroča okužbe živali, skoraj izključno na Islandiji, soroden HIV;
~ vročice doline Rift flebovirus, ki povzroča vročico doline Rift, naravni rezervoar je govedo in drobnica, prenašajo ga komarji sin. RWFV;
~ vzhodnega konjskega encefalitisa → virus vzhodnega konjskega encefalomielitisa;
~ vzhodnega konjskega encefalomielitisa alfavirus, ki ga prenašajo komarji vrst Culiseta melanura, Aëdes spp. in Coquillettidia spp., povzroča encefalomielitis pri konjih in ljudeh;
~ WU poliomavirus, ki povzroča pri otrocih in odraslih okužbe spodnjih dihal, pri bolnikih, okuženih z virusom HIV, pa lahko povzroči sistemske okužbe;
~ YONBAN anelovirus iz rodu Alphatorquevirus, domnevno endosimbiontski virus, ki živi in se pomnožuje v človeku brez kakršnih koli zaznavnih posledic;
~ zahodnega konjskega encefalitisa → virus zahodnega konjskega encefalomielitisa;
~ zahodnega konjskega encefalomielitisa alfavirus, ki ga prenašajo komarji vrste Culex tarsalis, povzroča encefalomielitis pri konjih in ljudeh;
~ Zahodnega Nila flavivirus, ki ga prenašajo komarji vrste Culex tarsalis, naravni gostitelji so ptice in perutnina, pojavlja se v Afriki, Ameriki, Karibih, povzroča zahodnonilsko vročico in zahodnonilski encefalitis sin. WNV;
~ Zika flavivirus, ki ga prenašajo komarji iz rodu Aëdes v tropskih in subtropskih krajih, možen pa je tudi spolni prenos virusa (virus povzroča okužbe, ki so navadno subklinične, pojavljajo se tudi epidemično in se klinično kažejo z vročino, glavobolom, bolečinami v sklepih, mialgijo, konjunktivitisom in makulopapuloznim izpuščajem; pri okužbi nosečnice je ogrožen plod zaradi motnje v razvoju možganov, ki se pokaže kot mikrocefalija) sin. ZIKV;  prim. vročica Zika;
~i DNA virusi z genomom iz dvoverižne ali enoverižne DNA sin. DNA-virusi;
~i dsDNA-RT virusi z dvoverižno DNA, ki kodira intermediarno RNA, ki se z delovanjem reverzne transkriptaze in DNA-polimeraze prepisuje v cDNA novih virionov prim. Hepadnaviridae;
~i dsRNA  virusi z dvoverižno RNA;
~i RNA virusi z genomom iz enoverižne ali dvoverižne RNA sin. ribovirusi, RNA-virusi;
~i (-)ssRNA  negativno polarni → virusi ssRNA;
~i (+)ssRNA  pozitivno polarni → virusi ssRNA;
~i ssRNA-RT virusi z enoverižno RNA, ki se z delovanjem reverzne transkriptaze in DNA-polimeraze prepisuje v cDNA prim. Retroviridae;
~i ssDNA virusi z enoverižno DNA;
zoonotični ~ ki povzroča zoonozo Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek