torsades de pointes [torzád də pvènt] fr.  vrsta polimorfne ventrikularne tahikardije Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek