odreagirati glagol, dovršni 

     
zapisoblikaosebaspolstevilopogostost
odreagiratinedoločnik    546
odreagiratnamenilnik    33
odreagiraldeležnik  moški ednina 490
odreagiraladeležnik  moški dvojina 10
odreagiralideležnik  moški množina 397
odreagiraladeležnik  ženski ednina 352
odreagiralideležnik  ženski dvojina 0
odreagiraledeležnik  ženski množina 40
odreagiralodeležnik  srednji ednina 66
odreagiralideležnik  srednji dvojina 0
odreagiraladeležnik  srednji množina 4
  
odreagiramsedanjik prva  ednina 40
odreagirašsedanjik druga  ednina 32
odreagirasedanjik tretja  ednina 297
odreagiravasedanjik prva  dvojina 0
odreagiratasedanjik druga  dvojina 3
odreagiratasedanjik tretja  dvojina 6
odreagiramosedanjik prva  množina 69
odreagiratesedanjik druga  množina 29
odreagirajosedanjik tretja  množina 181
  
odreagirajvavelelnik prva  dvojina 0
odreagirajmovelelnik prva  množina 3
odreagirajvelelnik druga  ednina 4
odreagirajtavelelnik druga  dvojina 0
odreagirajtevelelnik druga  množina 12

odreagiranje (samostalnik)Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek