odvijati glagol, nedovršni 

     
zapisoblikaosebaspolstevilopogostost
odvijatinedoločnik    1627
odvijatnamenilnik    26
odvijaldeležnik  moški ednina 5472
odvijaladeležnik  moški dvojina 60
odvijalideležnik  moški množina 1619
odvijaladeležnik  ženski ednina 5061
odvijalideležnik  ženski dvojina 50
odvijaledeležnik  ženski množina 2549
odvijalodeležnik  srednji ednina 3231
odvijalideležnik  srednji dvojina 0
odvijaladeležnik  srednji množina 61
  
odvijamsedanjik prva  ednina 13
odvijašsedanjik druga  ednina 7
odvijasedanjik tretja  ednina 9972
odvijavasedanjik prva  dvojina 0
odvijatasedanjik druga  dvojina 0
odvijatasedanjik tretja  dvojina 132
odvijamosedanjik prva  množina 34
odvijatesedanjik druga  množina 6
odvijajosedanjik tretja  množina 4423
  
odvijajvavelelnik prva  dvojina 0
odvijajmovelelnik prva  množina 0
odvijajvelelnik druga  ednina 2
odvijajtavelelnik druga  dvojina 0
odvijajtevelelnik druga  množina 5

odvijajoč (pridevnik)
odvijanje (samostalnik)Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek