poskusiti glagol, dovršni 

     
zapisoblikaosebaspolstevilopogostost
poskusitinedoločnik    6726
poskusitnamenilnik    255
poskusildeležnik  moški ednina 14493
poskusiladeležnik  moški dvojina 745
poskusilideležnik  moški množina 13148
poskusiladeležnik  ženski ednina 7657
poskusilideležnik  ženski dvojina 10
poskusiledeležnik  ženski množina 483
poskusilodeležnik  srednji ednina 755
poskusilideležnik  srednji dvojina 0
poskusiladeležnik  srednji množina 1
  
poskusimsedanjik prva  ednina 1593
poskusišsedanjik druga  ednina 611
poskusisedanjik tretja  ednina 4004
poskusivasedanjik prva  dvojina 424
poskusitasedanjik druga  dvojina 6
poskusitasedanjik tretja  dvojina 407
poskusimosedanjik prva  množina 3531
poskusitesedanjik druga  množina 2205
poskusijosedanjik tretja  množina 1909
  
poskusivavelelnik prva  dvojina 0
poskusimovelelnik prva  množina 6
poskusivelelnik druga  ednina 95
poskusitavelelnik druga  dvojina 0
poskusitevelelnik druga  množina 11174Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek