trajati glagol, nedovršni 

     
zapisoblikaosebaspolstevilopogostost
trajatinedoločnik    2735
trajatnamenilnik    33
trajaldeležnik  moški ednina 17865
trajaladeležnik  moški dvojina 143
trajalideležnik  moški množina 2386
trajaladeležnik  ženski ednina 24451
trajalideležnik  ženski dvojina 62
trajaledeležnik  ženski množina 3044
trajalodeležnik  srednji ednina 24976
trajalideležnik  srednji dvojina 0
trajaladeležnik  srednji množina 69
  
trajamsedanjik prva  ednina 14
trajašsedanjik druga  ednina 4
trajasedanjik tretja  ednina 56598
trajavasedanjik prva  dvojina 1
trajatasedanjik druga  dvojina 0
trajatasedanjik tretja  dvojina 296
trajamosedanjik prva  množina 5
trajatesedanjik druga  množina 4
trajajosedanjik tretja  množina 8790
  
trajajvavelelnik prva  dvojina 0
trajajmovelelnik prva  množina 0
trajajvelelnik druga  ednina 2
trajajtavelelnik druga  dvojina 0
trajajtevelelnik druga  množina 0

trajanje (samostalnik)
trajajoč (pridevnik)
trajajoč (prislov)Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek