nespoštljiv pridevnik, splošni

       
zapisstopnjaspolštevilosklondoločnostpogostost
 
nespoštljivnedoločeno moški ednina imenovalnik nedoločno210
nespoštljivinedoločeno moški ednina imenovalnik določno4
nespoštljiveganedoločeno moški ednina rodilnik 41
nespoštljivemunedoločeno moški ednina dajalnik 3
nespoštljivnedoločeno moški ednina tožilnik nedoločno35
nespoštljivinedoločeno moški ednina tožilnik določno0
nespoštljiveganedoločeno moški ednina tožilnik 5
nespoštljivemnedoločeno moški ednina mestnik 18
nespoštljivimnedoločeno moški ednina orodnik 5
 
nespoštljivanedoločeno moški dvojina imenovalnik 1
nespoštljivihnedoločeno moški dvojina rodilnik 0
nespoštljivimanedoločeno moški dvojina dajalnik 0
nespoštljivanedoločeno moški dvojina tožilnik 0
nespoštljivihnedoločeno moški dvojina mestnik 0
nespoštljivimanedoločeno moški dvojina orodnik 0
 
nespoštljivinedoločeno moški množina imenovalnik 94
nespoštljivihnedoločeno moški množina rodilnik 13
nespoštljivimnedoločeno moški množina dajalnik 4
nespoštljivenedoločeno moški množina tožilnik 7
nespoštljivihnedoločeno moški množina mestnik 1
nespoštljiviminedoločeno moški množina orodnik 5
 
nespoštljivanedoločeno ženski ednina imenovalnik 66
nespoštljivenedoločeno ženski ednina rodilnik 8
nespoštljivinedoločeno ženski ednina dajalnik 0
nespoštljivonedoločeno ženski ednina tožilnik 16
nespoštljivinedoločeno ženski ednina mestnik 1
nespoštljivonedoločeno ženski ednina orodnik 1
 
nespoštljivinedoločeno ženski dvojina imenovalnik 0
nespoštljivihnedoločeno ženski dvojina rodilnik 0
nespoštljivimanedoločeno ženski dvojina dajalnik 0
nespoštljivinedoločeno ženski dvojina tožilnik 0
nespoštljivihnedoločeno ženski dvojina mestnik 0
nespoštljivimanedoločeno ženski dvojina orodnik 0
 
nespoštljivenedoločeno ženski množina imenovalnik 27
nespoštljivihnedoločeno ženski množina rodilnik 5
nespoštljivimnedoločeno ženski množina dajalnik 1
nespoštljivenedoločeno ženski množina tožilnik 1
nespoštljivihnedoločeno ženski množina mestnik 2
nespoštljiviminedoločeno ženski množina orodnik 4
 
nespoštljivonedoločeno srednji ednina imenovalnik 145
nespoštljiveganedoločeno srednji ednina rodilnik 54
nespoštljivemunedoločeno srednji ednina dajalnik 1
nespoštljivonedoločeno srednji ednina tožilnik 7
nespoštljivemnedoločeno srednji ednina mestnik 12
nespoštljivimnedoločeno srednji ednina orodnik 15
 
nespoštljivinedoločeno srednji dvojina imenovalnik 0
nespoštljivihnedoločeno srednji dvojina rodilnik 0
nespoštljivimanedoločeno srednji dvojina dajalnik 0
nespoštljivinedoločeno srednji dvojina tožilnik 0
nespoštljivihnedoločeno srednji dvojina mestnik 0
nespoštljivimanedoločeno srednji dvojina orodnik 0
 
nespoštljivanedoločeno srednji množina imenovalnik 2
nespoštljivihnedoločeno srednji množina rodilnik 3
nespoštljivimnedoločeno srednji množina dajalnik 0
nespoštljivanedoločeno srednji množina tožilnik 1
nespoštljivihnedoločeno srednji množina mestnik 0
nespoštljiviminedoločeno srednji množina orodnik 4
 
nespoštljivejšiprimernik moški ednina imenovalnik določno1
nespoštljivejšegaprimernik moški ednina rodilnik 0
nespoštljivejšemuprimernik moški ednina dajalnik 0
nespoštljivejšiprimernik moški ednina tožilnik določno0
nespoštljivejšegaprimernik moški ednina tožilnik 0
nespoštljivejšemprimernik moški ednina mestnik 0
nespoštljivejšimprimernik moški ednina orodnik 0
 
nespoštljivejšaprimernik moški dvojina imenovalnik 0
nespoštljivejšihprimernik moški dvojina rodilnik 0
nespoštljivejšimaprimernik moški dvojina dajalnik 0
nespoštljivejšaprimernik moški dvojina tožilnik 0
nespoštljivejšihprimernik moški dvojina mestnik 0
nespoštljivejšimaprimernik moški dvojina orodnik 0
 
nespoštljivejšiprimernik moški množina imenovalnik 0
nespoštljivejšihprimernik moški množina rodilnik 0
nespoštljivejšimprimernik moški množina dajalnik 0
nespoštljivejšeprimernik moški množina tožilnik 0
nespoštljivejšihprimernik moški množina mestnik 0
nespoštljivejšimiprimernik moški množina orodnik 0
 
nespoštljivejšaprimernik ženski ednina imenovalnik 0
nespoštljivejšeprimernik ženski ednina rodilnik 0
nespoštljivejšiprimernik ženski ednina dajalnik 0
nespoštljivejšoprimernik ženski ednina tožilnik 0
nespoštljivejšiprimernik ženski ednina mestnik 0
nespoštljivejšoprimernik ženski ednina orodnik 0
 
nespoštljivejšiprimernik ženski dvojina imenovalnik 0
nespoštljivejšihprimernik ženski dvojina rodilnik 0
nespoštljivejšimaprimernik ženski dvojina dajalnik 0
nespoštljivejšiprimernik ženski dvojina tožilnik 0
nespoštljivejšihprimernik ženski dvojina mestnik 0
nespoštljivejšimaprimernik ženski dvojina orodnik 0
 
nespoštljivejšeprimernik ženski množina imenovalnik 0
nespoštljivejšihprimernik ženski množina rodilnik 0
nespoštljivejšimprimernik ženski množina dajalnik 0
nespoštljivejšeprimernik ženski množina tožilnik 0
nespoštljivejšihprimernik ženski množina mestnik 0
nespoštljivejšimiprimernik ženski množina orodnik 0
 
nespoštljivejšeprimernik srednji ednina imenovalnik 0
nespoštljivejšegaprimernik srednji ednina rodilnik 0
nespoštljivejšemuprimernik srednji ednina dajalnik 0
nespoštljivejšeprimernik srednji ednina tožilnik 0
nespoštljivejšemprimernik srednji ednina mestnik 0
nespoštljivejšimprimernik srednji ednina orodnik 0
 
nespoštljivejšiprimernik srednji dvojina imenovalnik 0
nespoštljivejšihprimernik srednji dvojina rodilnik 0
nespoštljivejšimaprimernik srednji dvojina dajalnik 0
nespoštljivejšiprimernik srednji dvojina tožilnik 0
nespoštljivejšihprimernik srednji dvojina mestnik 0
nespoštljivejšimaprimernik srednji dvojina orodnik 0
 
nespoštljivejšaprimernik srednji množina imenovalnik 0
nespoštljivejšihprimernik srednji množina rodilnik 0
nespoštljivejšimprimernik srednji množina dajalnik 0
nespoštljivejšaprimernik srednji množina tožilnik 0
nespoštljivejšihprimernik srednji množina mestnik 0
nespoštljivejšimiprimernik srednji množina orodnik 0
 
najnespoštljivejšipresežnik moški ednina imenovalnik določno0
najnespoštljivejšegapresežnik moški ednina rodilnik 0
najnespoštljivejšemupresežnik moški ednina dajalnik 0
najnespoštljivejšipresežnik moški ednina tožilnik določno0
najnespoštljivejšegapresežnik moški ednina tožilnik 0
najnespoštljivejšempresežnik moški ednina mestnik 0
najnespoštljivejšimpresežnik moški ednina orodnik 0
 
najnespoštljivejšapresežnik moški dvojina imenovalnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik moški dvojina rodilnik 0
najnespoštljivejšimapresežnik moški dvojina dajalnik 0
najnespoštljivejšapresežnik moški dvojina tožilnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik moški dvojina mestnik 0
najnespoštljivejšimapresežnik moški dvojina orodnik 0
 
najnespoštljivejšipresežnik moški množina imenovalnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik moški množina rodilnik 0
najnespoštljivejšimpresežnik moški množina dajalnik 0
najnespoštljivejšepresežnik moški množina tožilnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik moški množina mestnik 0
najnespoštljivejšimipresežnik moški množina orodnik 0
 
najnespoštljivejšapresežnik ženski ednina imenovalnik 0
najnespoštljivejšepresežnik ženski ednina rodilnik 0
najnespoštljivejšipresežnik ženski ednina dajalnik 0
najnespoštljivejšopresežnik ženski ednina tožilnik 0
najnespoštljivejšipresežnik ženski ednina mestnik 0
najnespoštljivejšopresežnik ženski ednina orodnik 0
 
najnespoštljivejšipresežnik ženski dvojina imenovalnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik ženski dvojina rodilnik 0
najnespoštljivejšimapresežnik ženski dvojina dajalnik 0
najnespoštljivejšipresežnik ženski dvojina tožilnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik ženski dvojina mestnik 0
najnespoštljivejšimapresežnik ženski dvojina orodnik 0
 
najnespoštljivejšepresežnik ženski množina imenovalnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik ženski množina rodilnik 0
najnespoštljivejšimpresežnik ženski množina dajalnik 0
najnespoštljivejšepresežnik ženski množina tožilnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik ženski množina mestnik 0
najnespoštljivejšimipresežnik ženski množina orodnik 0
 
najnespoštljivejšepresežnik srednji ednina imenovalnik 0
najnespoštljivejšegapresežnik srednji ednina rodilnik 0
najnespoštljivejšemupresežnik srednji ednina dajalnik 0
najnespoštljivejšepresežnik srednji ednina tožilnik 0
najnespoštljivejšempresežnik srednji ednina mestnik 0
najnespoštljivejšimpresežnik srednji ednina orodnik 0
 
najnespoštljivejšipresežnik srednji dvojina imenovalnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik srednji dvojina rodilnik 0
najnespoštljivejšimapresežnik srednji dvojina dajalnik 0
najnespoštljivejšipresežnik srednji dvojina tožilnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik srednji dvojina mestnik 0
najnespoštljivejšimapresežnik srednji dvojina orodnik 0
 
najnespoštljivejšapresežnik srednji množina imenovalnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik srednji množina rodilnik 0
najnespoštljivejšimpresežnik srednji množina dajalnik 0
najnespoštljivejšapresežnik srednji množina tožilnik 0
najnespoštljivejšihpresežnik srednji množina mestnik 0
najnespoštljivejšimipresežnik srednji množina orodnik 0

nespoštljivo (prislov)
nespoštljivost (samostalnik)Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek