vroč pridevnik, splošni

       
zapisstopnjaspolštevilosklondoločnostpogostost
 
vročnedoločeno moški ednina imenovalnik nedoločno7943
vročinedoločeno moški ednina imenovalnik določno2015
vročeganedoločeno moški ednina rodilnik 2968
vročemunedoločeno moški ednina dajalnik 290
vročnedoločeno moški ednina tožilnik nedoločno373
vročinedoločeno moški ednina tožilnik določno1808
vročeganedoločeno moški ednina tožilnik 237
vročemnedoločeno moški ednina mestnik 2651
vročimnedoločeno moški ednina orodnik 1375
 
vročanedoločeno moški dvojina imenovalnik 15
vročihnedoločeno moški dvojina rodilnik 2
vročimanedoločeno moški dvojina dajalnik 5
vročanedoločeno moški dvojina tožilnik 21
vročihnedoločeno moški dvojina mestnik 3
vročimanedoločeno moški dvojina orodnik 31
 
vročinedoločeno moški množina imenovalnik 3890
vročihnedoločeno moški množina rodilnik 3803
vročimnedoločeno moški množina dajalnik 201
vročenedoločeno moški množina tožilnik 1196
vročihnedoločeno moški množina mestnik 4983
vročiminedoločeno moški množina orodnik 941
 
vročanedoločeno ženski ednina imenovalnik 16504
vročenedoločeno ženski ednina rodilnik 2695
vročinedoločeno ženski ednina dajalnik 35
vročonedoločeno ženski ednina tožilnik 7681
vročinedoločeno ženski ednina mestnik 5202
vročonedoločeno ženski ednina orodnik 2981
 
vročinedoločeno ženski dvojina imenovalnik 35
vročihnedoločeno ženski dvojina rodilnik 8
vročimanedoločeno ženski dvojina dajalnik 0
vročinedoločeno ženski dvojina tožilnik 28
vročihnedoločeno ženski dvojina mestnik 2
vročimanedoločeno ženski dvojina orodnik 20
 
vročenedoločeno ženski množina imenovalnik 659
vročihnedoločeno ženski množina rodilnik 3143
vročimnedoločeno ženski množina dajalnik 130
vročenedoločeno ženski množina tožilnik 7583
vročihnedoločeno ženski množina mestnik 1220
vročiminedoločeno ženski množina orodnik 659
 
vročenedoločeno srednji ednina imenovalnik 22844
vročeganedoločeno srednji ednina rodilnik 1915
vročemunedoločeno srednji ednina dajalnik 191
vročenedoločeno srednji ednina tožilnik 1489
vročemnedoločeno srednji ednina mestnik 5056
vročimnedoločeno srednji ednina orodnik 1177
 
vročinedoločeno srednji dvojina imenovalnik 0
vročihnedoločeno srednji dvojina rodilnik 0
vročimanedoločeno srednji dvojina dajalnik 0
vročinedoločeno srednji dvojina tožilnik 1
vročihnedoločeno srednji dvojina mestnik 0
vročimanedoločeno srednji dvojina orodnik 2
 
vročanedoločeno srednji množina imenovalnik 351
vročihnedoločeno srednji množina rodilnik 1007
vročimnedoločeno srednji množina dajalnik 2
vročanedoločeno srednji množina tožilnik 354
vročihnedoločeno srednji množina mestnik 158
vročiminedoločeno srednji množina orodnik 71

prevroč (pridevnik)
vroče (prislov)Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek