slastno prislov

 
zapisstopnjapogostost
 
slastnonedoločeno1312
 
slastneje variantnoprimernik4
slastnejše variantnoprimernik1
 
najslastneje variantnopresežnik0
najslastnejše variantnopresežnik2

preslastno (prislov)
slasten (pridevnik)Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek