de Courtenay ~ -ja [də kurtené -êja] z -em oseb. i. (ẹ̑ ȇ)

de Courtenayjev ~ -a ~ -o (ȇ) prim. Baudouin de Courtenay Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek