dobróten -tna -o; -ejši -a -e (ọ̑; ọ̑) ~ človek; redk. ~ dež dobrodejen, blagodejen:

dobrótnost -i ž, pojm. (ọ̑)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek