prašičjerêjec -jca s -em člov. (ȇ) gl. prašičerejec Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek