razfrčáti se -ím se dov.; drugo gl. frčati (á í) poud. Golobi so se razfrčali na vse strani |razleteli|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek