pridévniški -a -o
adjectival, (of) adjective
pridevniška besedna zveza adjectival/adjective phrase
pridevniška zloženka adjectival compoundVir: Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja - Eva Sicherl in Andreja Žele

Komentiraj slovarski sestavek