reakcíjski -a -o adj 
Angl.: (of) reaction   
Nem.: Reaktions...    


reakcijska toplota, sin. reakcijska entalpija  
Angl.: heat of reaction, reaction enthalpy   
Nem.: Reaktionswärme f, Reaktionsenthalpie f   
 


reakcijski mehanizem 
Angl.: reaction mechanism   
Nem.: Reaktionsmechanismus m   
 


Glej:
reagírati  Vir: Tehniški metalurški slovar - dr. Andrej Paulin

Komentiraj slovarski sestavek