organizácija♦♦♦

1. Povezana skupina ljudi, ki je oblikovana in vodena z namenom uresničitve skupnega cilja. Ima opredeljeno strukturo upravljanja, ki določa razmerja med različnimi dejavnostmi in člani ter pripisuje vloge, odgovornosti in pravice v zvezi z izvedbo različnih nalog.

Angleško: organization

Komunikacijski management pa je celovito upravljanje in vodenje organizacijskega komuniciranja tako, da se oblikuje in vzpostavi enakopraven, stalen, dialoški in interaktiven odnos med organizacijo in njenim okoljem, njenimi javnostmi.
marketinški namen je promovirati, da bi se dvignila krivulja povpraševanja po izdelkih, storitvah, blagovnih znamkah organizacije/podjetja, s tem pa tudi dvigovanje krivulje (povečevanja) profita

sbz0 SBZ2

[delovanje, cilj, poslanstvo, interes, poslovanje, kultura, vedenje, komuniciranje, upravljanje] več...


[ugled, uspešnost, uspeh, učinkovitost] več...
[identiteta, ime] več...
[vodstvo, član, predstavnik, deležnik] več...
[okolje] več...
[podoba, imidž] več...
[tip, vrsta] več...

pbz0 SBZ0

[zdravstvena, storitvena, turistična, študentska] več...
[dobrodelna, humanitarna] več...
[neprofitna, profitna] več...
[nevladna, vladna] več...
[znanstvenoraziskovalna, raziskovalna] več...
[slovenska, mednarodna] več...
[sodobna] več...
[sorodna] več...
[velika, majhna] več...
[profesionalna, odlična, uspešna] več...
[celotna, posamezna] več...
[različna] več...

SBZ1 gbz

[deluje, komunicira, potrebuje, uporablja, se sooča, počne, dosega, vpliva, načrtuje, namenja, ustvarja, poskuša, pridobi, izvaja, postaja, pošilja, skuša, predstavlja] več...
[se nahaja, živi] več...
[se zaveda] več...

SBZ0 in/ali sbz0

[deležnik, organ] več...
[posameznik, ljudje, oseba] več...
[javnost, družba, skupina] več...
[podjetje, združenje] več...
[proizvod, storitev] več...
[vlada] več...
[okolje] več...
[panoga] več...

SBZ0 sbz2

[prihodnosti] več...
[civilne družbe] več...

gbz SBZ4

[obdajati, zadevati, obkrožati, zaščititi, identificirati, siliti, predstavljati, povezati, izbrati, podpirati, spreminjati, prizadevati, voditi, povezovati, opredeliti] več...
[prizadeti] več...
[prikazati, prikazovati] več...

sbz0 kot SBZ0

[celota, združba, sfera, sistem, skupnost, proces] več...
[subjekt] več...

gbz SBZ2

[siliti, ustanoviti, spreminjati, definirati, predstavljati] več...

sbz0 SBZ1

[model] več...

rbz SBZ2

[znotraj, zunaj] več...
[malo, mnogo, veliko] več...

gbz SBZ3

[pomagati, omogočati] več...

SBZ0 kot sbz0

[podjetje] več...

sbz0 v SBZ5

[dogajanje, sprememba, odločanje, stanje, kriza, razmere, obnašanje, dogodek, funkcija, življenje, položaj, dejavnik, komuniciranje, dejavnost] več...
[odločevalec, menedžer, deležnik] več...
[človek, posameznik, osebje] več...
[oddelek, marketing] več...
[članstvo] več...

sbz0 o SBZ5

[poročanje, vtis, zavedanje, podoba, zgodba, prispevek, informacija, gradivo, podatek, teorija, mnenje, objava, sporočilo, vprašanje, medij] več...

SBZ0 v sbz5

[okolju, družbenem prostoru] več...
[ZDA, Sloveniji, državi] več...

SBZ0 na sbz5

[področju odnosov z mediji, trgu] več...

gbz v SBZ5

[prevladovati, delati, potekati, dogajati se, opravljati, veljati, sodelovati, obstajati, delovati] več...

gbz o SBZ5

[poročati, misliti, govoriti] več...

sbz0 znotraj SBZ2

[posameznik, človek] več...
[koordinacija, oddelek, komunikacija, komuniciranje, skupina, odnosi z javnostmi] več...

sbz0 do SBZ2

[vdanost, odgovornost, odnos] več...

sbz0 na SBZ2

[pritisk] več...

gbz na SBZ4

[vplivati, učinkovati, nanašati se] več...

sbz0 za SBZ4

[posledica, pomen, prednost, vrednost] več...

sbz0 na SBZ4

[vpliv] več...

sbz0 v SBZ4

[vložek, vpogled, zaupanje] več...

gbz od SBZ2

[pričakovati, zahtevati] več...

gbz znotraj SBZ2

[potekati, delovati] več...

gbz z SBZ6

[primerjati, povezati, povezovati se, sodelovati, komunicirati, ukvarjati se] več...

2. Uskladitev posameznih delov tako, da delujejo kot en pojav, potekajo načrtovano.

Angleško: organization

Poleg bremena uspešne organizacije dogodka s poslovnega vidika si je organizacijski odbor zadal cilje, ki bi lahko pomembno vplivali na prihodnost festivala
Na drugi strani neustrezno ali podcenjeno razumevanje izhaja iz napačne prakse (PR enačijo z gostoljubnostjo, protokolom, organizacijo obiskov ali s posiljeno propagando in zavajanjem).

SBZ0 in/ali sbz0

[izvedba, poslovodenje, izvajanje, vodenje] več...
[sistemizacija, sistematizacija] več...

SBZ0 sbz2

[dogodka, konference, posveta, prireditve, srečanja, festivala, nastopa, središča] več...
[komunikacijske funkcije] več...
[dela, izvedbe] več...
[oddelka, službe, projekta] več...

gbz pri SBZ5

[sodelovati] več...

dobavitelj
dobrodelna organizacija
gospodarska organizacija
neprofitna organizacija
nevladna organizacija
okoljevarstvena organizacija
profitna organizacija
storitvena organizacija
vladna organizacija

Gigafida , KoRPVir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede

Komentiraj slovarski sestavek