sporočílo za jávnost♦♦

Najpogostejša oblika posredovanja informacij množičnim medijem z namenom, da bi podatke v njem uporabili po svoji presoji in jih posredovali svojim bralcem, poslušalcem ali gledalcem. Z njim podjetje ali organizacija napoveduje, sporoča ali se odziva. Lahko je v pisni, slikovni, zvočni ali drugi medijski obliki.

Angleško: press release, news release, media release

Najpogostejša orodja odnosov z mediji so adrema, govorci, arhiv, osebna izkaznica organizacije, sporočilo za javnost, razlagalno gradivo, novinarska konferenca, priročnik najpogostejših vprašanj in odgovorov, novinarska mapa, spletno novinarsko središče, spremljanje in analiza medijskih objav ter medijski priročnik (Verčič, Zavrl in Rijavec, 2002).
Namen odnosov z mediji ni izdajanje sporočil za javnost, odgovarjanje na novinarska vprašanja in poizvedbe ter zbiranje izrezkov iz časopisov in revij. Edini pravi cilj službe za odnose z mediji je, da skrbi za ugled podjetja in njegovih proizvodov ter da čim izčrpneje obvešča ciljno občinstvo in skuša vplivati nanj.

izjava
izjaviti
izjavljati
poslanica
sporočilo

Gigafida , KoRP

Vir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede