potékati -am NTDg/Pr nedov.

1. potékati1 kaj dogajati se, trajati proti koncu , Sam1: —: Sam1|xNdog/p ž abstr.+/–| + GlagFk|E+ T E| Dopust mu že poteka, Rok za prijavo poteka ; prim. končeváti se prenehováti

2. potékati1 redko kaj ne biti več na razpolago , Sam1: —: Sam1|xNdog/p ž abstr.–/+| + GlagFk|E+ T E| Živila so začela potekati, Njegova potrpežljivost je potekala ; prim. ponehováti prenehováti

3. potékati2 kaj obstajati, trajati od—do/blizu/sredi česa / v/na/pri/ob/po čem / med čim / od—do kje / kje / od—do kdaj / kdaj / koliko časa /brez koga/česa / v/na/pri/ob/po čem / med čim / kako/koliko/ , Sam1 — pSam2/5/6 / Prislk/č/kol: — /pSam2/5/6/Prisln/kol/: Sam1|xNs/p ž+/–| + Glag|Pro (E–/+ T E+/–)|Mo + p ∩ Sam2/5/6 / Prislk/č/kol|yM/Č/IM/IČ/CM/CČ/Kol/Ras/p ž–/+| /+ p ∩ Sam2/5/6/Prisln/kol|wN/Kols/p|/ Državna meja poteka blizu naselij, Ograja je potekala od enega konca dvorišča do drugega, Vodovodne cevi potekajo /vzporedno/, Naloge so potekale več let, Vse poteka /po načrtu/

4. potékati1 v oslabljenem pomenu kaj obstajati, trajati /brez koga/česa / v/na/pri/ob/po čem / med čim / kako/koliko/ , Sam1': — /pSam2/5/6/Prisln/kol/: Sam1'|xNs/p ž abstr.| + Glag|Pro ∩ St| /+ p ∩ Sam2/5/6/Prisln/kol|wN/Kols/p|/ Boji so potekali ves dan, Pogovor je potekal /brez prič/, Pouk poteka /v slovenščini/ ; prim. obstájati odvíjati se trájatiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek