virulénca -e ž  stopnja patogenosti posameznega seva znotraj določene mikrobne vrste. Obstajajo močno virulentni sevi določene vrste, malo virulentni ali celo nevirulentni (avirulentni). Virulentnejši sevi se v telesu hitreje razmnožujejo, so bolj napadalni ali strupeni kakor manj virulentni in povzročajo hujšo bolezen. V nekaterih primerih lahko opredelimo virulenco z LD50, tj. s številom mikrobnih celic, ki je potrebno, da usmrti 50% poskusnih živalic. Pomenska razlika med pojmoma patogenost in virulenca je v tem, da je patogenost konstantna kvalitativna značilnost mikrobne vrste, virulenca pa kvantitativna značilnost posameznih sevov. 

Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek