��i��ek - 18 rezultatov (0.23 sekunde)

Filtri

Slovarji

Izvorni jeziki

Ciljni jeziki

hu

A Tanács 2003. június 3-i 2003/48/EK irányelve a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról


bg Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания , директива относно данъчното облагане на доходи от спестявания
cs směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb , směrnice o zdanění příjmů z úspor
da rentebeskatningsdirektivet
de Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen , Zinsbesteuerungsrichtlinie , Zinsertragsrichtlinie
el Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις , οδηγία για τη φορολόγηση εισοδημάτων από αποταμιεύσεις , οδηγία για τη φορολόγηση εισοδημάτων από τόκους αποταμιεύσεων
en Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments , EUSD , Savings Directive , Savings Tax Directive , Savings Taxation Directive
es DFA , Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en ma...

Vir: IATE - European Union, 2016

hu

A Tanács 2006. november 20-i 2006/96/EK irányelve az áruk szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

Taxation ENERGY
bg Директива за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията , Директива на Съвета относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
cs směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny , směrnice o zdanění energie
da EBD , Montidirektivet , energibeskatningsdirektiv
de Energiebesteuerungsrichtlinie , Richtlinie 2003/96/EG des Rates zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom
el Οδηγία 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας , οδηγία Monti , οδηγία φορολόγησης της ενέργειας
en Council Directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity , ETD , Energy Taxation Directive , Monti Directive
es DFE , Directiva 2...

Vir: IATE - European Union, 2016

hu

Az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló 19. jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésével, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozat* 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban részt vesz ebben a [jogi aktus]-ban.

European Union law
bg Обединеното кралство участва в настоящия [наименование на акта] в съответствие с член 5, параграф 1 от Протокол № 19 относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и с член 8, параграф 2 от Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген*.
cs Spojené království se účastní tohoto (této) [aktu] v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu (č. 19) o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 8 odst. 2 rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis*.
da Det Forenede Kongerige de...

Vir: IATE - European Union, 2016