Termania je prosto dostopni spletni slovarski portal, namenjen predvsem iskanju po slovarskih zbirkah, omogoča pa tudi urejanje slovarskih zbirk oz. gesel. Namen portala je postati centralno mesto zbiranja terminoloških in drugih podatkov slovarske narave za slovenščino, v kasnejši fazi pa tudi za druge jezike. Prednost portala Termania pred drugimi slovarskimi portali je predvsem v tem, da so na enem mestu preko enotnega vmesnika na voljo slovarji povsem različnih tipov in struktur, in to ne samo za iskanje, temveč tudi za urejanje.

Slovarski spletni iskalnik

Iskanje je osnovna funkcija slovarskega portala Termania, ki omogoča dostop do informacij v slovarskih zbirkah.

Osnovno iskanje

Osnovno iskanje omogoča hitro in enostavno poizvedovanje po slovarjih brez dodatnih iskalnih pogojev. Kljub temu daje najboljše možne zadetke, prilagojene večini uporabnikov.

Osnovna iskalna stran je enostavna, primerljiva s klasičnimi spletnimi iskalniki, z iskalnim oknom na sredini in nekaterimi dodatnimi možnostmi: povezava na tipkovnico za vnos posebnih znakov, povezava na napredno iskanje, ter izbiro med iskanjem po vseh in priljubljenih slovarjih. Osnovna stran, kakor tudi večina ostalih strani, vsebuje še povezave na druge glavne dele portala: urejevalnik slovarjev, registracija in prijava, izbira jezika vmesnika in informacije o portalu.

Napredno iskanje

S pomočjo naprednega iskanja ima uporabnik možnost omejiti iskanje na določeno lastnost, kot je element slovarja (iztočnica, prevod, drugo), jezik, področje ali slovar.

Prikaz zadetkov

Rezultati iskanja se prikažejo glede na iskalni pogoj. Izpišejo se skrajšana gesla oz. le tisti podatki, ki uporabnika običajno najbolj zanimajo: iztočnica, prevod in definicija, vsi ostali podatki pa le izjemoma glede na strukturo posameznega slovarja.

Razvrstitev zadetkov je bistvenega pomena za uporabnost portala, kot se je to npr. pokazalo tudi pri običajnih spletnih iskalnikih. Pri razvrščanju zadetkov se zato upošteva več kriterijev:

S pomočjo filtra lahko seznam zadetkov dodatno zožite glede na izbrani slovar, izvorni jezik ali ciljni jezik.

Prikaz gesla

Na zahtevo lahko uporabnik vidi celotno geslo - z vsemi podatki, ki jih neki geselski članek vsebuje, in v obliki, ki je za značilna za konkretni slovar.

O slovarju

Za vsak dostopen slovar je mogoče pogledati osnovne informacije, kot so npr. lastnik, področje, vsebovani jeziki, datum zadnje spremembe in trenutno število gesel, lahko pa tudi podatke o zgodovini nastanka, celotni uredniški ekipi, podrobnosti o strukturi gesel ipd., odvisno od želja posameznih avtorjev ali urednikov. Vse te in podobne informacije so poleg same vsebine gesel za uporabnike lahko zelo pomembne za ustvarjanje celovite podobe o posameznem slovarju.

Urejevalnik slovarjev

Slovarji, do katerih lahko dostopa uporabnik, so razporejeni v dve skupini: "Moji" so tisti, v katerih je uporabnik del uredniške ekipe, "Vsi" pa tisti, ki jih uporabnik lahko ureja ali išče po njih. Preko seznama uporabnik dostopa do informacij o slovarjih, do njihovih nastavitev in do urejanja gesel.

Uporabnik lahko enostavno ustvari tudi nov slovar, ki ga s pomočjo ustreznih nastavitev odpre ali zapre za urejanje oz. iskanje.

Urejevalnik slovarskih gesel

Termania omogoča tudi urejanje slovarskih zbirk oz. gesel. V ta namen je uporabnikom na voljo poseben spletni urejevalnik, ki omogoča strukturi slovarja prilagojeno urejanje. Je enostaven za uporabo in ne zahteva predznanja s področja leksikografije.

Druge funkcije

Poleg obeh glavnih funkcij (iskanje in urejanje) portal Termania vsebuje še nekatere dodatne funkcionalnosti, potrebne ali koristne za učinkovito delo s slovarji.

Registracija in prijava

Iskanje in urejanje tistih slovarjev, ki so s strani njihovih lastnikov označeni kot javno dostopni, so dostopni vsakemu, tudi neregistriranemu uporabniku. Večino ostalih funkcionalnosti pa zahteva registracijo oz. prijavo uporabnika z uporabniškim imenom in geslom, saj je le na ta način mogoče zagotoviti ustrezno varstvo podatkov in nadzorovan dostop do njih.

Ostalo

O portalu

Uporabniki vse funkcionalnosti portala Termania uporabljajo v skladu s splošnimi pogoji uporabe, kjer so določene obveznosti in pravice uporabnika na eni strani, ter ponudnika storitve na drugi strani. Mogoče je skleniti tudi posebno pogodbo o uporabi, s katero se posamezna določila splošne pogodbe po dogovoru spremenijo.

Kontakt

Za več informacij pokličite na telefon +386 (1) 8310-580 ali pošljite sporočilo na naslov info@amebis.si.