Področja:
Jeziki:
hrvaščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
87458

Ovaj rječnik hrvatskih jezika je dio većeg projekta koji u sebi sadrži dva jednojezična rječnika - hrvatski i engleski, te dvojezični hrvatsko-engleski rječnik EH.Txt.
EH.Txt je najpopularniji i najveći otvoreni hrvatsko-engleski rječnik, dostupan za preuzimanje od 2002. godine.
Molim vas da svojim potpisom i angažmanom poognete u prikupljanju 20.000 potpisa potrebnih za objavu EH.Txt, verzija 2.05 koja je pripremljena u rujnu 2009. godine.

http://www.igaly.org/rjecnik-hrvatskih-jezika/pages/eh.txt-2.05.php

dr. Goran Igaly, autor i urednik HR.Txt i EH.Txt
igaly@math.hr


U Zagrebu, 15. svibnja 2011.