Področja:
alpinizem
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
18. 08. 2021 06:19:16
Stevilo gesel:
546

Celovit pregled vseh slovenskih alpinističnih odprav v pogorje Himalaje od leta 1954 do danes.

Zbrala / Compiled by:
Tone Škarja iz arhiva Komisije za odprave v tuja gorstva / from archive of Commission for Foreign Mountains
Matjaž Šerkezi (matjaz.serkezi@pzs.si), strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije / Legal Assistant of Alpine Association of Slovenia