Področja:
vojska
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
Število gesel:
192

Vojaški slovar študentov obramboslovja
 
© 2013 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2013
Javni (so)financer: /
 

 


 

 

 

 

 

Vojaški slovar študentov obramboslovja je nastal pri predmetu Slovenski jezik in slovensko vojaško izrazoslovje (2012/13 in 2013/14) na Fakulteti za družbene vede. Pripravili so ga študenti drugega letnika pod mentorstvom dr. Nataše Logar in dr. Erika Kopača. Izhodišče za izbor terminov sta bili Vojaška doktrina (2006) in Doktrina vojaške logistike (2008).

Študenti, ki so izbrali termine ter jih s pomočjo virov naglasili, prevedli in zanje pripravili oz. priredili razlage, so bili:

v študijskem letu 2012/13    

v študijskem letu 2013/14

Homer, Martina

Benedik, Kristijan

Ambrož, Luka

Bricman, Urban

Cerar, Silvo

Guzelj, Boštjan

Oberstar, Jan

Hočevar, Eva

Mravlje, Nina

Jelen, Patrik

Bezjak, Matic

Kavčič, Žan

Alvian, Špela

Knific, Peter

Areh, Nejc

Kovačič, Klemen

Cotič, Jaša

Kranjc, Aljaž Janez

Jesenovec, Jure

Lorger, Žiga

Pertoci, Maša

Mlakar, Melanija

Grželj, Alen

Moser, Urša

Eržen, Žiga

Pogačar, Jaka

Blaževič, Tin

Prednik, Sašo

Golja, Teo

Radelj Šemrov, Enej

Nared, Eva

Skok, Eva

Mihelčič, Petra

Tekavc, Tomaž

Dobrovoljc, Polona

Zalokar, Luka

Kadak, Matevž

Zidarič, Matic

Grilj, Blaž

Žugelj, Jože

Plestenjak, Patricija

 

Rejc, Ines

 

Revak, Alan

 

Rihtar, Tilen

 

Skok, Ana

 

Slejko, Tjaša

 

Srečnik, Eva

 

Šinkovec, Matej

 

Turnšek, Tamara

 

Vičič, Zala

 

Vozel, Saša

 

Žujić, Luka

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

355(038)(0.034.2)

        VOJAŠKI slovar študentov obramboslovja [Elektronski vir] / izdajatelj Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2013. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/128/obrambni-slovar

ISBN 978-961-6474-17-7

269034496

 

 

   Vojaški slovar študentov obramboslovja je dostopen po licenci Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija.
All content of »Vojaški slovar študentov obramboslovja« is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Slovenia.