Področja:
borzništvo
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
22. 11. 2015 17:28:24
Število gesel:
23

Slovar borzne terminologije

© 2022 Biljana Božinovski

Avtorica: Biljana Božinovski
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2022

ISSN 2820-4050
 


Slovar borzne terminologije je razlagalni dvojezični slovensko-angleški in angleško-slovenski slovar, namenjen širokemu krogu uporabnikov, vključno s prevajalci.

Za prednostne termine ponuja več vrst informacij: krajšo in kompleksnejšo definicijo, ki  je ponekod dopolnjena z grafičnim gradivom, pa razmerne izraze (blizupomenke, sopomenke, protipomenke) in angleške ustreznike, ki so opremljeni s slovničnimi podatki (množinska oblika, zapis izgovorjave) in pojasnili glede vsebinskih odstopanj med slovenskim in angleškim izrazom. Kadar obstaja za en slovenski izraz več angleških, so jasno prikazana razmerja med vsemi. Angleški ustrezniki so opremljeni tudi z zgledi rabe. Slovar tako slovenskim govorcem omogoča tvorjenje terminološko in jezikovno pravilnih angleških besedil z borzno tematiko.

Gre za model terminološkega slovarja: s celotno mikrostrukturo so trenutno predstavljeni slovarski sestavki za 16 slovenskih (delničardokapitalizacijadokapitaliziratiimetnik obveznicIPOlikvidni izdajatelj, likvidni trg, likvidni produkt, manjšinski delničar, obveznica, obvezničar, obvezniški, pid, PID, pooblaščena investicijska družba, prva javna prodaja) in 6 angleških (bond kot samostalnik, bond kot pridevnik, bondholderIPOnoteholdershareholder) problemsko izbranih vzorčnih iztočnic. To so zaenkrat tudi edina gesla, ki javno dostopna.

Sicer pa slovenski geslovnik obsega okoli 1600 prednostnih terminov, ki bodo obdelani v popolnih slovarskih sestavkih, ter še okoli 600 variantnih borznih terminov, razporejenih v terminološki sistem (ovrednoteni so kot dopustni, zaznamovani ali napačni). Gre torej za informativno-normativni slovar, ki slovensko borzno izrazje inventarizira in vrednoti. Geslovnik je nastal na podlagi 1.2-milijonskega korpusa slovenskega borznega jezika.

Več o slovarju in korpusu v Božinovski, B. (2015). Problematika slovensko-angleškega strokovnega izrazoslovja s področja borznega poslovanja: doktorska disertacija.

Komentarje lahko pošljete na biljana.bozinovski08@gmail.com.


Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.