Področja:
astronomija, fizika, optika
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjen:
17. 04. 2020 14:11:26
Število gesel:
1936

Angleško-slovenski astronomski slovar prinaša prevode strokovnih izrazov s področij astronomije, astrofizike, kozmologije in deloma optike. Avtorji v času njegovega nastanka in/ali dopolnjevanja so (bili), po abecednem redu: Danijela Birko, Bojan Dintinjana, Dunja Fabjan, Andreja Gomboc, Vid Iršič, Jure Japelj, Sonja Jejčič, Angela Kochoska, Drejc Kopač, Janez Kos, Uroš Kostić, Gal Matijevič, Herman Mikuž, Pavla Razinger, Gregor Traven, Tomaž Zwitter in Maruška Žerjal. Osnovo sta pripravila Pavla Razinger in Herman Mikuž.