Področja:
šport
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjen:
8. 08. 2019 13:35:59
Število gesel:
57

Angleško-slovenski glosar s področja konjeništva

© 2019 Sintia Marič

Avtorica: Sintia Marič
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7381

 


 

Glosar vsebuje izraze, povezane z osnovno opremo jahača in konja ter petimi disciplinami: dresurno jahanje, preskakovanje ovir, vožnja vpreg, kasaške dirke in terensko jahanje. Uporabnikom glosarja, ki imajo predhodno znanje s področja konjeništva bo v pomoč pri iskanju ustreznic v tujem jeziku, tistim, ki tega znanja nimajo, pa je namenjena tudi kratka razlaga vsakega gesla.

The glossary consists of terms related to bacis horse and rider equipment as well as five equestrian disciplines: dressage, jumping, driving, harness racing and outdoor riding. The glossary will aid the users who alredy have some knowledge of equestrianism with finding the equivalent in foreign language. A short explanation, meant for those who lack experience in equestrianis, also accompanies each term.