Področja:
jezikoslovje
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjeno:
19. 12. 2022 11:25:44
Stevilo gesel:
2504

Angleško-slovenski glosar jezikoslovnega izrazja

© 2022 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 
Avtorici: Eva Sicherl in Andreja Žele
Izdajatelj: Založba Univerze v Ljubljani
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Leto izida: 2022

ISSN 3023-9281


Angleško-slovenski glosar jezikoslovnega izrazja je obrnjeni in dopolnjeni del Slovensko-angleškega glosarja jezikoslovnega izrazja, ki je izšel l. 2012. Prinaša več kot 2500 iztočnic, tj. temeljnih in najpogosteje rabljenih angleških jezikoslovnih izrazov ter njihove slovenske ustreznice; vključene so tudi najbolj značilne strokovne besedne zveze. Z glosarjem sta kontrastivno predstavljena dva zelo različna jezikovna sistema in dve različni slovnični tradiciji, delno pa so dodani tudi termini, ki se v slovenskem jezikoslovju šele uveljavljajo skupaj s pripadajočimi ožjimi lingvističnimi področji, ki pa so v angloameriškem svetu že dodobra razvita, kot npr. kognitivno jezikoslovje, sociolingvistika in psiholingvistika.
 


Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).


All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.