Področja:
družboslovje, informatika
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjeno:
18. 09. 2023 12:08:19
Stevilo gesel:
175

Slovar kratic internetnega slenga.
Internetni sleng se uporablja predvsem pri hitri komunikaciji na spletu in pri pošiljanju sporočil SMS. Velika večina kratic je v angleščini.

Internet slang dictionary
Internet slang is used in communication on the Internet and in text messages.