Področja:
socialno delo
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
12. 09. 2019 08:38:36
Število gesel:
293

Besednjak socialnega dela

© 2019 Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

Avtorji: Bezjak Sonja, Čačinovič Vogrinčič Gabi, Dragoš Srečo, Grebenc Vera, Jurček Anže, Kodele Tadeja, Kustec Klavdija, Leskošek Vesna, Mali Jana, Mesec Bojana, Mešl Nina, Poštrak Milko, Rape Žiberna Tamara, Rihter Liljana, Sobočan Ana Marija, Šabić Amra, Šeme Mojca, Šugman Bohinc Lea, Urek Mojca, Videmšek Petra, Zaviršek Darja, Zorn Jelka
Urednik: Milko Poštrak

Uredniški odbor: Dragoš Srečo, Grebenc Vera, Kerec Martina, Mali Jana, Poštrak Milko, Rihter Liljana, Šabić Amra, Urek Mojca

Izdajatelj: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto začetka izhajanja: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7373

 


 

Besednjak socialnega dela vsebuje pojme, ki jih uporabljamo socialni delavci tako pri svojem delu kot strokovnjaki na področju socialnega dela in socialnega varstva, kot pri raziskovanju kot znanstveniki in raziskovalci na področju socialnega dela in družbenih ved.