Področja:
bibliotekarstvo, informacijska znanost, knjigarstvo
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
15. 08. 2021 21:09:41
Število gesel:
340

Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije 2
 
© 2021 Bibliotekarska terminološka komisija
 
Uredil: Ivan Kanič
Izdajatelj: Bibliotekarska terminološka komisija
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-658X
 


Slovar je nadaljevanje in dopolnitev prvega slovarja (Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije, 2002) ter prinaša dodatni izbor približno 340 angleških in slovenskih terminov, ki se uporabljajo v strokovnem jeziku na področju teorije in prakse bibliotekarstva in informacijske znanosti, pa tudi na nekaterih z bibliotekarstvom povezanih področjih, npr. v knjigarstvu, tiskarstvu, restavratorstvu, dokumentalistiki, informatiki in računalništvu. Nastal je kot rezultat delovanja Bibliotekarske terminološke komisije in se občasno dopolnjuje.

 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.