Področja:
splošno
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
7. 05. 2019 11:51:39
Stevilo gesel:
105473

Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Verzija: 1.0 (26. 3. 2018)

© 2019 Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Glavni uredniki: Simon Krek, Cyprian Laskowski, Marko Robnik Šikonja, Iztok Kosem, Špela Arhar Holdt, Polona Gantar, Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Bojan Klemenc, Kaja Dobrovoljc
Izdajatelj: Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2591-247X

 


 

Opis vira: https://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/about

 


 

Delo je dostopno pod licenco Creative Commons:
Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.