Področja:
ekonomija, poslovne vede
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjeno:
5. 07. 2019 13:48:21
Stevilo gesel:
49213

Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar

© 2019 Lidija Šega

Avtorica: Lidija Šega
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-739X

 


 

Slovar zajema zelo široko področje poslovnega udejstvovanja ter poleg ekonomskega vsebuje tudi politično in pravno izrazje, obenem pa še besedišče komercialnega in finančnega poslovanja ter posameznih gospodarskih panog od zavarovanja do transporta.

Posebna pozornost je namenjena besednim zvezam in večbesednemu strokovnemu izrazju, vključen pa je tudi bogat izbor kratic z razlago in prevodom ter seveda tudi pogovorno in žargonsko izrazje, ki si vztrajno in hitro utira pot v poslovni jezik in prinaša vedno nove izzive.

Slovar je najprej nastajal v letih 1994-1997, bil popravljen in prenovljen leta 2001, to pa je njegova nova, predelana izdaja.