Področja:
geografija
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
20. 03. 2019 10:50:30
Število gesel:
1023

Slovensko-angleški glosar izbranih zemljepisnih imen

© 2019 Sandra Klemenčič

Avtorica: Sandra Klemenčič
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2670-742X


Glosar je korak k standardizaciji prevodov slovenskih zemljepisnih imen v angleščino. Gesla so zbrana iz treh publikacij in zajemajo vidnejša slovenska zemljepisna imena, s posebnim poudarkom na turističnih krajih. V glosarju so predstavljene tudi smernice UNGEGN-a (Skupine izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena) o rabi eksonimov, ki so vključeni v glosar. Metodologija prevodov izbranih zemljepisnih imen je v skladu s smernicami UNGEGN-a, da se ohrani izvirna slovenska oblika imen, zato iztočnicam sledi deskriptor v angleščini.

The Glossary is an attempt towards standardisation of Slovenian geographical names translated into English. The selection of geographical names included is based upon three different tourist publications whereby all major Slovenian geographical names are listed, especially tourist places. Recommendations of UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) on the use of exonyms which are included in the Glossary are presented. The translation methodology of selected geographical names is in compliance with UNGEGN recommendations to preserve the original Slovenian forms, therefore entries are followed by an English descriptor.