Področja:
strojništvo
Jeziki:
nemščina, slovenščina
Spremenjen:
20. 03. 2019 11:21:11
Število gesel:
783

Nemško-slovenski glosar maziv

© 2019 Majda Gregorka

Avtorica: Majda Gregorka
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7403

 


 

Nemško-slovenski glosar maziv je rezultat 35-letnega prevajanja v avtomobilski stroki in sodelovanja s firmo Castrol. Vsebuje splošne in strokovne izraze, ki se uporabljajo na področju mazanja vozil – od pridobivanja nafte do lastnosti in vrst maziv ter dodatkov zanje in od splošnih izrazov v zvezi z vozili ter gorivom do strokovnih pojmov v zvezi z motorjem, menjalnikom, diferencialom in drugimi gonili v vozilu, njihovimi sestavnimi deli in delovanjem. Namenjen je vsem, ki se srečujejo z mazanjem in izdelki s tega področja, ki prihajajo na slovenski trg iz nemško govorečih držav.