Področja:
gledališče
Jeziki:
slovenščina, nemščina
Spremenjeno:
1. 06. 2021 16:16:49
Stevilo gesel:
577

Slovensko-nemški gledališki slovar

© 2019 Mojca M. Hočevar

Sestavljalka in urednica: Mojca M. Hočevar
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7497

 


 

Slovensko-nemški gledališki slovar je zasnovan kot rastoči slovar, kar pomeni, da se med spletno uporabo posodablja in dopolnjuje. Uporabniki so povabljeni, da sporočijo gledališke izraze, ki jih v njem niso našli, ter predlagajo bodisi manjkajoče ali primernejše pomenske ustreznice. 

Izhodiščni vir:

Pavis, Patrice. 1997. Gledališki slovar. Prev. Igor Lampret. Ljubljana: MGL Mestno gledališče ljubljansko (Knjižnica MGL Mestnega gledališča ljubljanskega, 124).