Področja:
šport
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
1. 02. 2021 10:51:28
Število gesel:
2402

Slovar telesne kulture

© 2021 Fakulteta za šport

Glavni urednik: Ivan Čuk
Soavtorja: Silvo Kristan, Maja Pajek
Izdajatelj: Fakulteta za šport
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Fakulteta za šport
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5257


Slovar telesne kulture je nastal iz potreb slovenskih telesno kulturnih strokovnjakov, zaradi izjemnega vdora tujih izrazov, za katere imamo Slovenci že več kot stoletje uveljavljene izraze. Slovenske izraze imamo tako za dejavnosti s področja telesne kulture, kot tudi posamezne položaje in gibanja, ki nastajajo pri teh dejavnostih. Kjer je mogoče je dodano tudi slikovno gradivo, ponekod celo video gradivo.