Področja:
Jeziki:
slovenščina, španščina
Spremenjeno:
3. 05. 2021 07:52:08
Stevilo gesel:
26335

Slovensko-španski splošni slovar

© 2021 Barbara Pihler Ciglič, Branka Kalenić Ramšak, Marjeta Drobnič

Avtorice: Barbara Pihler Ciglič, Branka Kalenić Ramšak, Marjeta Drobnič
Urednica: Barbara Pihler Ciglič
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5184


Slovensko-španski splošni slovar v elektronski obliki prinaša najpogosteje rabljeno besedišče sodobnega španskega jezika s številnimi gesli, besednimi zvezami in primeri rabe.  Slovar upošteva tako evropsko španščino kot tudi številne hispanoameriške inačice. Gre za rastoči slovar, ki se bo sproti dopolnjeval.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.