Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
3. 09. 2019 11:28:07
Stevilo gesel:
13152

Slovar slovenskega znakovnega jezika

© 2021 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Izdajatelj: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financerji: Ministrstvo za kulturo, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

ISSN 2630-4422


V spletnem slovarju slovenskega znakovnega jezika se pisne informacije posredujejo v obliki video posnetka. Pisne informacije (meta podatki) skupaj z video posnetkom tvorijo enote, ki so logično razdeljene v tematske sklope. Za hitrejše iskanje je vključen napredni iskalnik, ki omogoča iskanje po besedah ali besednih zvezah. 

Vsaka video enota vsebuje:

  • ime besede ali besedne zveze,
  • video posnetek gluhe osebe,
  • različico video posnetka gluhe osebe,
  • standardni opis,
  • sopomenko,
  • poved,
  • razlago v slovenskem znakovnem jeziku,
  • razlago v Slovarju slovenskega knjižnega jezika,
  • pogostost kretnje,
  • navigacijo med video posnetki znotraj tematskih sklopov.

Povezava na izvorno stran slovarja: http://www.zveza-gns.si/slovar-slovenskega-znakovnega-jezika

Osnovna različica spletnega slovarja slovenskega znakovnega jezika, ki je bila v omenjeni obliki razvita leta 2013, je posredovala informacije, ni pa vsebovala možnosti utrjevanja znanja. Z možnostjo utrjevanja znanja lahko osebe z okvaro sluha utrdijo pisno razumevanje, slišeči uporabniki pa svoje znanje slovenskega znakovnega jezika.