Področja:
strojništvo
Jeziki:
slovenščina, nemščina
Spremenjen:
3. 09. 2019 12:49:12
Število gesel:
663

Slovensko-nemški glosar maziv

© 2019 Majda Gregorka

Avtorica: Majda Gregorka
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7454

 


 

Slovensko-nemški glosar maziv je rezultat 35-letnega prevajanja v avtomobilski stroki in sodelovanja s firmo Castrol. Vsebuje splošne in strokovne izraze, ki se uporabljajo na področju mazanja vozil – od pridobivanja nafte do lastnosti in vrst maziv ter dodatkov zanje in od splošnih izrazov v zvezi z vozili ter gorivom do strokovnih pojmov v zvezi z motorjem, menjalnikom, diferencialom in drugimi gonili v vozilu, njihovimi sestavnimi deli in delovanjem. Namenjen je vsem, ki se srečujejo z mazanjem in izdelki s tega področja, ki prihajajo na slovenski trg iz nemško govorečih držav.