Področja:
kozmetika
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
4. 09. 2019 13:46:02
Število gesel:
200

Slovensko-angleški kozmetični glosar
 
© 2019 Mojca Kompara Lukančič
 
Avtorica: Mojca Kompara Lukančič
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7411

  
Slovensko-angleški kozmetični glosar je nastal v okviru študijskih let pri prevajanju slovenskih besedil, ki zajemajo kozmetično terminologijo, v angleški jezik. Glosar, ki zajema termine in besedne zveze s področja kozmetike, je avtorsko delo izr. prof. dr. Mojce Kompara Lukančič.

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.